Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

29 czerwca 2017 r. w Opolu, 10 Opolska Brygada Logistyczna im. płk. Piotra Wysockiego świętowała 18-stą rocznicę swojego istnienia. W obchodach tej uroczystości wzięła udział grupa harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach.

Uroczystości odbyły się w koszarach 10 Brygady Logistycznej, a patronatem honorowym objęli je Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. Pułkownik Sławomir Łach reprezentujący Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przyjął meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości.

Podczas obchodów święta wyróżnieni żołnierze odebrali zasłużone im odznaczenia państwowe, tytuły honorowe i odznaki pamiątkowe 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Żołnierze otrzymali również podziękowania za bieżącą działalność od przedstawicieli związków weteranów i kombatantów i organizacji pozarządowych. Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę, złożyli na ręce dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownika Szymona Lepiarza statuetkę „Niezawodny Przyjaciel”.

Oficjalną część obchodów zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia, po której przegrupowano oddziały do defilady. Na koniec uroczystości wszystkich uczestników uroczystości zaproszono na pokazy musztry paradnej i sprzętu wojskowego.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

23 czerwca 55 Batalion Remontowy w Opolu świętował swoje 50-lecie. Zgromadzeni goście, wśród których obecni byli dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, pułkownik Szymon Lepiarz, przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, lokalne władze samorządowe, delegacje z instytucji i jednostek wojskowych, służby mundurowe, organizacje pozarządowe, a także byli żołnierze i pracownicy wojska, zebrali się na uroczystej zbiórce.

Przed rozpoczęciem uroczystości personel 55. Batalionu Remontowego wziął udział we mszy świętej, odprawianej przez kapelana wojskowego, księdza majora Sławomira Gadowskiego w intencji żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin.

Po mszy zgromadzonych na apelu gości powitał dowódca 55. Batalionu Remontowego, podpułkownik Andrzej Rakowski. Podziękował on żołnierzom i pracownikom wojska Batalionu za służbę i pracę oraz złożył podziękowania również dla tych którzy włożyli swój wkład w rozwój 55. Batalionu Remontowego i tym samym przyczynili się do jego sukcesów. Ppłk. Rakowski natomiast osobiście otrzymał podziękowania i gratulacje od płk. Szymona Lepiarza za dotychczasowe osiągnięcia. Na ręce dowódcy samorządowi, przedstawiciele ZHP i służb mundurowych złożyli listy gratulacyjne.

Pamiętając o tym, że 55. Batalion Remontowy od samego początku współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Głubczycach, wręczyła statuetkę „Niezawodny Przyjaciel” na ręce podpułkownika Andrzeja Rakowskiego w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach oraz Zespołem Szkół w Pietrowicach organizuje Piknik Zuchowy - "ZUCHOLANDIA 2017".

Piknik odbędzie się 07.06.2017r. (środa) i rozpocznie o godz.:10:00  w Zespole Szkół w Pietrowicach. Na uczestników będą czekać wspaniałe atrakcje, gry, zabawy oraz konkursy. Jak co roku na nasze zaproszenie przybędą przedstawiciele służb mundurowych, dzięki czemu dzieci dowiedzą się więcej na temat ich pracy, ponadto zobaczą sprzęty i umundurowanie poszczególnych jednostek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wspólną zabawę i moc niezapomnianych wrażeń do Pietrowic!

Pobierz szczegółowy regulamin.

W dniu 20.05.2017 r. 100-osobowa delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w obchodach 96. Rocznicy III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny. III Powstanie Śląskie było ostatnim większym zrywem ludności śląskiej, które zakończyło się wielkim politycznym sukcesem, za którym stali nie tylko żołnierze, ale i zwykła ludność cywilna.

Gminę Głubczyce na uroczystych obchodach reprezentowali Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn oraz grupa zuchów i harcerzy z powiatu głubczyckiego. Zuchy z Kietrza wykonały piosenki powstańcze,  za co otrzymały gromkie brawa.

Uroczystości rozpoczęły się od apelu pamięci i salwy honorowej, po której uczestnicy złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Powstańczego. W uroczystościach wzięli udział także kombatanci z całego województwa opolskiego, władze samorządowe województwa i służby mundurowe.

Po uroczystościach harcerze i zuchy z powiatu głubczyckiego odwiedzili grób patrona naszego hufca ks. Biskupa Antoniego Adamiuka, gdzie zaciągnięto wartę honorową oraz Pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i znicze.

Uczestnictwo w tak ważnych dla Śląska Opolskiego wydarzeniach potęguje w nas patriotyzm. Ważne jest pielęgnowanie i rozszerzanie pamięci o Powstańcach Śląskich, bo dziś zbyt mało pamiętamy o tych, którzy walczyli by być u siebie, którzy tworzyli historię tej ziemi.

dh Anna Mazur

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W dniu 8.05.2017 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach upamiętniła uroczystym apelem 72 Rocznicę Zwycięstwa nad Niemieckim Faszyzmem i 98 Rocznicę Powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. 8 maja 1945r. III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitulację, która zakończyła trwającą od 1 września 1939r. 6-letnią wojnę w Europie. Wojnę, która była największym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym ukazującym mroczną stronę ludzkiej natury.

O godzinie 12:00 przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Związków Kombatanckich, gromad zuchowych i drużyn harcerskich wraz z instruktorami oraz mieszkańców Głubczyc.

Po apelu głos zabrała Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Członek Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pani Amelia Mamczar, a montaż słowno-muzyczny wykonała drużyna harcerska „Iskra” z Zespołu Szkół w Lisięcicach. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach upamiętniając poległych na frontach II Wojny Światowej.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka