Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 27 września 2017r. harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wraz z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewem Ziółko oraz Przewodniczącym Rady miejskiej w Głubczycach Kazimierzem Naumczyk złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową Armii Krajowej w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.

Tego dnia 1939 roku powołana została pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w dziejach II wojny światowej i nie tylko. Pamiętając o poświęceniu, walce i umiłowaniu Ojczyzny Żołnierzy Armii Krajowej oraz innych formacji Polski Walczącej Sejm RP ustanowił dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.

 

W dniu 15.09.2017r. zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka, w których uczestniczyła Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.

Obchody rozpoczęły się przed Pomnikiem Sybiraków i „Kamieniem Pamięci” na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach od uroczystego Apelu z udziałem władz samorządowych, związków kombatanckich, przedstawicieli organizacji społecznych, lokalnej prasy i telewizji, dyrektorów szkół i przedszkoli, Pocztów Sztandarowych oraz zuchów, harcerzy, młodzieży szkolnej i przedszkolaków. Po apelu głos zabrał Prezes Oddziału Głubczyckiego Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Pan Edward Wołoszyn, który swym przemówieniem zachęcał do podtrzymywania pamięci  o Kresowiakach i rodakach deportowanych w głąb Syberii. Uroczystości zakończyły się montażem słowno-muzycznym pod przewodnictwem druha Józefa Kaniowskiego, po którym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd bohaterom września 39 roku.

Data 17 września 1939r. ta powinna być ciągle obecna w naszej świadomości i pamięci o polskich żołnierzach stających w nierównej walce z miażdżącymi siłami najeźdźców.       

Dh. Joanna Herbut

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

 

W dniu 04.09.2017r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach brała udział w obchodach 78. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana.          

Uroczystość rozpoczęła  się Apelem  przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach. Hołd poległym za naszą Ojczyznę oddały związki kombatanckie, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych, lokalnej prasy i telewizji. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Poczty Sztandarowe, harcerze, młodzież szkolna, przedszkolaki oraz mieszkańcy Głubczyc. Po apelu głos zabrała Pani Amelia Mamczar, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Członek Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem przed pomnikiem wieńców i kwiatów przez wszystkie obecne delegacje, oddając hołd poległym na frontach II Wojny Światowej. Obchody tej rocznicy były dla wszystkich zgromadzonych  doskonałą lekcją historii.

Dh. Agnieszka Górska

15 sierpnia Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, wraz z mieszkańcami miasta wspólnie obchodziła Święto Wojska Polskiego, Święto Wniebowzięcia Maryi Panny oraz 97 rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej także „Cudem nad Wisłą”

O godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. Następnie zgromadzeni udali się przed Pomnik Czynu Zbrojnego, gdzie honorową wartę pełnili żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego i młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło władz samorządowych, szkolnych Pocztów Sztandarowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy, harcerzy, oraz młodzieży z OSP. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego. 

Po uroczystości, harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, wraz z młodzieżą z Ochotniczych Straży Pożarnych i z żołnierzami 10 Opolskiej Brygady Logistycznej udali się do Opola na obchody Święta Wojska Polskiego. Udział w tej uroczystości wzięli również burmistrz Głubczyc, Adam Krupa i starosta Głubczycki, Józef Kozina. Na Placu Wolności odbył się żołnierski piknik, na którym pokazano uzbrojenie i podstawowe wyposażenie żołnierza oraz sprzęt i pojazdy wojskowe. Przybyli goście mieli również okazję poczęstować się tradycyjną wojskową grochówką. Z okazji Święta Wojska Polskiego delegacja harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach złożyła kwiaty i podziękowania na ręce dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, płk Szymona Lepiarza.

Dh. Joanna Herbut

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W połowie sierpnia zakończyła się Nieobozowa Akcja Letnia - półkolonia w Stanicy – Schronisku w Ściborzycach Małych. Cała akcja podzielona została na dwa turnusy, w których łącznie udział wzięło ponad 70 osób, w tym harcerze, harcerskie młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z gminy Głubczyce. Półkolonie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach przy współpracy z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Zarządem Miejsko-Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głubczyce, Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Głubczycach oraz 10 Opolską Brygada Logistyczną. Z wizytacją na naszą półkolonie przybył Starosta głubczycki Pan Józef Kozina, członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa na czele z Burmistrzem Głubczyc, a zarazem Przewodniczącym RPH Panem Adamem Krupa, przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalne media i telewizja.

Uczestnicy półkolonii brali udział w wycieczkach krajoznawczych na terenie województwa opolskiego, a po powrocie na Stanicę uczestniczyli w zajęciach z udziałem Staży Pożarnej. Dzięki zaprzyjaźnionym jednostką OSP każdego dnia możliwe było zapoznanie uczestników z zasadami działania sprzętu pożarniczego oraz z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także przeprowadzenie ćwiczeń bojowych i zawodów sportowo-pożarniczych. Zmęczeni po całym dniu harcerze i przyszli strażacy spędzali czas na wspólnych zabawach i biesiadowaniu przy ognisku. Dzięki zapewnionym atrakcjom cały wypoczynek okazał się sukcesem i wszyscy uczestnicy wrócili zmęczeni ale szczęśliwi do swoich domów.

W tym miejscu pragniemy podziękować Komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP gminy Głubczyce Panu kpt. Mateuszowi Szymuś za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, wszystkim sponsorom, a przede wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Lisięcic, Zawiszyc, Zubrzyc, Zopowy, Równego i Grobnik oraz całej kadrze instruktorskiej. To właśnie dzięki nim dzieci i młodzież z gminy Głubczyce mogła aktywnie i bezpiecznie spędzić wakacje.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka