Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 19 października 2018 r. w "Sali pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyła się uroczysta zbiórka. Harcmistrz Ryszard Kańtoch zakończył nią swoją 35-letnią służbę instruktorską na stanowisku Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Na zbiórce obecnych było wielu zaproszonych gości, przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych, przedsiębiorstw, instytucji, związków kombatanckich, dyrektorzy szkół, zuchy, harcerze i  instruktorzy oraz przyjaciele głubczyckiego Hufca. W swojej przemowie podziękował wszystkim za długoletnią współpracę: "(...)Miałem zaszczyt traktować harcerską służbę jako najważniejszy i honorowy obowiązek zgodnie z Ideałami, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz Zobowiązaniem Instruktorskim dla dobra Ojczyzny i Harcerstwa. Kończąc służbę czuję się zobowiązany do złożenia najserdeczniejszych podziękowań za dobrą, owocną i przyjemną współpracę, a okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc oraz serdeczną atmosferę towarzyszącą naszym wzajemnym kontaktom i wspólnym przedsięwzięciom na rzecz zuchów i harcerzy oraz Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach."

Na ręce Komendanta składane były również wyróżnienia, podziękowania i gratulacje za harcerską służbę.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

19 października 2018 roku obradował Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Głubczyce, który przyjął rezygnację dotychczasowego Komendanta Hufca - hm. Ryszarda Kańtocha. W jego miejsce na funkcję Komendantki Hufca wybrana została phm. Katarzyna Mojzyk. W skład nowej Komendy Hufca zostały wybrane:

phm. Mirosław Smaha na funkcję Zastępcy Komendanta Hufca ds. Programu i Pracy z Kadrą,

pwd. Witold Walków na funkcję Zastępcy Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych, 

phm. Agnieszka Liphardt na funkcję Skarbnika Hufca,

phm. Liliana Hajda na funkcję Członkini Komendy Hufca,

phm. Damian Mojzyk na funkcję Członka Komendy Hufca.

Nowym władzom Hufca życzymy wielu sukcesów, aby harcerska służba przyniosła wiele satysfakcji z podejmowanych działań.

Dnia 16.10.2018 r. w Głubczycach odbędzie się uroczystość z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji zapraszamy wszystkich na godzinę 19:00 na Plac Świętego Jana Pawła II w Głubczycach, gdzie zuchy i harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z młodzieżą szkolną ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 w Głubczycach, oraz młodzież z ZSO, ZSCKR, ZSM i SOSZW  w Głubczycach zaciągną honorową wartę. Po uroczystym apelu odśpiewamy „Barkę”, zapalimy znicze oraz złożymy kwiaty przed tablicą pamiątkową.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

W sobotę, 6 października 2018 r. przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf odbyła się uroczystość poświęcona 74. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. W obchodach uczestniczyli byli jeńcy Stalagu 344 Lamsdorf, władze województwa, władze samorządowe, związki kombatanckie, przedstawiciele lokalnych szkół i instytucji. Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach reprezentowała drużyna harcerska "ISKRA", która przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf zaciągnęła wartę honorową. Podczas uroczystości harcerze wręczyli Druhnie Wandzie Traczyk-Stawskiej ps. "Pączek" pamiątkową lilijkę oraz symboliczny herb Głubczyc. W dalszej części uroczystości w pobliżu pomnika posadzono dąb poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu.  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf zakończyło obchody.

W dniach 05-06 października 2018 r. odbył się XXXV Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem". Celem rajdu była promocja walorów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego, integracja zuchów, harcerzy i harcerzy starszych, poprzez wspólną wędrówkę, zabawę i śpiew. W związku z przypadającą rocznicą 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego i Rokiem Harcerstwa tematem przewodnim rajdu była historia harcerstwa na przełomie ostatniego stulecia. Organizatorami rajdu była Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach, przy współpracy z Urzędem Miejskim Głubczycach, Starostwem Powiatowym w Głubczycach, 10 Opolską Brygadą Logistyczną, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej, Powiatową Komendą Policji w Głubczycach, Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Głubczycach oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. W rajdzie udział wzięło blisko 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, instruktorów i przedstawicieli służb mundurowych. Dopisała nam pogoda, na trasie rajdu dla patroli przygotowano zadania i liczne niespodzianki. Nie zabrakło również ciepłej herbaty i poczęstunku. W naszej rajdowej przygodzie towarzyszyli nam żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Organizowali przejażdżki starem, przygotowali  punkty kontrolne oraz szkolenia z musztry. Służyli pomocą obsłudze rajdu. Punkty kontrolne przygotowali również funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza oraz strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Strażacy z OSP Grobniki wspólnie z naszymi harcerskimi ratownikami medycznymi przeprowadzili dla naszych uczestników szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednym z najważniejszych wydarzeń  rajdowych było  harcerskie ognisko, na którym złożono Obietnicę Zuchową i  Przyrzeczenie Harcerskie, wspólny krąg, gawęda, śpiew, iskierka. Odwiedziliśmy  również wzgórze BP. Antoniego Adamiuka, gdzie wspólnie pomodliliśmy się za wszystkich harcerzy, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny. Na apelu podsumowującym nasz rajd gościliśmy Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupę i Zastępcę Burmistrza Pana Kazimierza Bedryj, Dyrekcję Zespołu Szkół w Pietrowicach Pana Bogdana Kulika i Panią Mariolę Bedryj, jak również przedstawicieli służb mundurowych. Wręczono dyplomy i puchary zwycięskim patrolom. Radosne buzie naszych zuchów i harcerzy, wspólna zabawa i  śpiew, zajęcia prowadzone metodyką harcerską, wędrówka, wspólnie spędzony czas to dla nas coś niezmiernie ważnego. Mamy nadzieję, że wspomnienia pozostaną na długo w pamięci naszych rajdowiczów, a zwłaszcza tych, których przyjęliśmy w nasze szeregi. Zapraszamy za rok!

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Czuwaj !

phm. Katarzyna Mojzyk

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka