Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

Dnia 15.08.2016r. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach wspólnie z mieszkańcami miasta obchodzili Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego i 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej też ?Cudem nad Wisłą?. 15 sierpień zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu, jest wspomnieniem chlubnych wydarzeń i bohaterskich czynów polskich żołnierzy. Dlatego w ten dzień chylimy czoła naszym rodakom poległym za niepodległość ojczyzny.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach w intencji ojczyzny. Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta przed pomnik Czynu Zbrojnego. Honorową wartę pod pomnikiem pełniły reprezentacje 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego oraz harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Uroczystość rozpoczęła się apelem i odegraniem Hymnu Państwowego, po którym odbył się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z naszego hufca. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło władz samorządowych, dyrektorów szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy, zuchów, harcerzy, młodzieżowe harcerskie drużyny pożarnicze oraz młodzież szkolna. Obecny był również Senator Pan Grzegorz Peczkis. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego

Na zaproszenie Dowództwa Garnizonu Opole harcerze naszego Hufca wraz z harcerskimi młodzieżowymi drużynami pożarniczymi oraz z żołnierzami 10 Opolskiej Brygady Logistycznej udali się do Opola na obchody Święta Wojska Polskiego. Na Placu Wolności odbył się piknik militarny, na którym zaprezentowano uzbrojenie i podstawowe wyposażenie żołnierza oraz sprzęt i pojazdy wojskowe. Na zaproszonych gości czekała tradycyjna wojskowa grochówka.

W związku z trwającymi  Światowymi Dniami Młodzieży do  Pietrowic przybyła 100 osobowa grupa młodzieży z Barcelony. Harcerze z naszego Hufca uczestniczyli w zorganizowaniu bazy noclegowej na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pietrowicach. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach udostępniła zestaw materacy i pościeli dla zagranicznych pielgrzymów.   

Po minionej nocy grupa hiszpańskiej młodzieży udała się dalej, prosto do Krakowa, gdzie wspólnie z pielgrzymami z całego świata spotka się z papieżem Franciszkiem na Światowych Dniach Młodzieży.

W dniu 25 lipca 2016 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach wzięła udział w uroczystościach z okazji Święta Policji, podczas których funkcjonariuszom policji zostały nadane wyższe stopnie służbowe. Wśród zaproszonych gości znalazł się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Białostocki oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych z powiatu głubczyckiego.

Na wniosek Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała  Komendant Powiatowej Policji w Głubczycach Pani insp. Joannie Paruszewskiej statuetkę ?Dar Serca?, która jest wyrazem najwyższego uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę, a także pomoc okazaną naszemu Hufcowi podczas Akcji Zimowej, Letniej, biwaków, rajdów i innych przedsięwzięć programowych.

Dnia 11.07.2016 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w 73. Rocznicy Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu. Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego.

W celu uczczenia pamięci ofiar ?Krwawej Niedzieli? na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach przed Kamieniem Pamięci Kresowiaków i Pomnikiem Sybiraków zgromadzili się przedstawiciele Władz Samorządowych, Związków Kombatanckich, Służby Mundurowe, Kresowiacy, Poczty Sztandarowe, harcerze oraz młodzież szkolna.

O godzinie 12:00 odbył się uroczysty apel, po którym ksiądz Adam Szubka, proboszcz Parafii Bogdanowice, a zarazem kapelan Kresowian Głubczyckich,  nawiązał do tragicznych wydarzeń, mających miejsce latem 1943 roku na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie odbyła się wspólna modlitwa, po której dh hm. Zygmunt Kosowski wyrecytował wzruszający wiersz. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni odsłuchali ożywiającą pamięć o ofiarach pieśń ?Wołyń?, po czym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed ?Kamieniem Pamięci? na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach.

W dniu 30.06.2016 r. harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach na czele z Przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa Panem Adamem Krupa wzięła udział w obchodach 17 rocznicy powstania 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Jednostka ta od wielu lat pełni patronat nad naszym hufcem, ściśle współpracuje i pomaga nam w propagowaniu idei harcerstwa. Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu, złożenia meldunku, oraz przeglądu pododdziałów, po którym Poczet Flagowy podniósł flagę państwową na maszt. Wśród zaproszonych gości znajdował się Dowódca 16 Brygady Wsparcia Logistycznego US Army płk Michelle Letcher,  Szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, były dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Przyjaciel Harcerzy Głubczyc płk Jacek Mroczek, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji rządowych i samorządowych województwa opolskiego, weterani ze stowarzyszeń i związków kombatanckich, dowódcy jednostek wojskowych, służby mundurowe oraz delegacje z organizacji pozarządowych. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, tytuły honorowe i odznaki pamiątkowe 10 Brygady Logistycznej, a także akty mianowani na kolejne stopnie wojskowe. Na wniosek Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała za długoletnią współpracę i pomoc okazaną naszemu hufcowi Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej płk Adamowi Słodczyk ?Ryngraf Ratusz?. Szef Sekcji Wychowawczej mjr Dariusz Chądziński otrzymał statuetkę ?Niezawodni?, a Dowódca 1 Batalionu Logistycznego ppłk Wojciech Grzybowski statuetkę ?Dar Serca?. Statuetki wyróżnionym wręczył w asyście harcerzy Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa, a zarazem Burmistrz Głubczyc Adam Krupa.

Młodzież Harcerska miała okazje osobiście poznać wielu ciekawych ludzi. Pułkownik Michelle Letcher i pułkownik Jacek Mroczek otrzymali od naszych harcerzy pamiątkową lilijkę i herb Głubczyc. Szczególne wyróżnienie spotkało także naszą harcerkę Natalię Tromsa, która za pomoc przy fladze Stanów Zjednoczonych otrzymała z rąk pułkownik Michelle Letcher ryngraf 16 Brygady Wsparcia Logistycznego.

Oficjalna część obchodów zakończyła się po wykonaniu przez orkiestrę Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po której przegrupowano pododdziały do defilady. Po defiladzie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci tradycyjnej wojskowej grochówki. W ramach dni otwartych koszar możliwe było zwiedzanie przygotowanych stanowisk i sprzętu wojskowego. Na poszczególnych stanowiskach można było dowiedzieć się jak wygląda współczesne uzbrojenie, umundurowanie i wyposażenie indywidualne żołnierza. Na terenie parku wojskowego ustawiono nowoczesne i wycofane już z użytku sprzęty i pojazdy wojskowe.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka