Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

60 558,24 zł

14 stycznia 2018 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyła w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku również graliśmy wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu.   

Od godz. 6:00 do 19:30 na terenie działania hufca zuchy, harcerze, instruktorzy ZHP, harcerskie drużyny pożarnicze, druhowie OSP z gminy Głubczyce oraz przyjaciele harcerstwa kwestowali na rzecz WOŚP „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Siedziba sztabu znajdowała się w Komendzie Hufca ZHP w Głubczycach. Do tegorocznej akcji włączyło się aż 86 wolontariuszy wspieranych przez liczne grono zuchów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej.

Po godzinie 19:30 odbyło się oficjalne podsumowanie i otwarcie puszek. Pod czujnym okiem sztabu wolontariusze rozpoczęli przeliczanie uzbieranych pieniędzy i z napięciem oczekiwali na rezultat tegorocznej akcji. Jeszcze tego samego wieczoru pieniądze zostały przewiezione w asyście Straży Miejskiej do Sztabu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Tegoroczny wynik finału zbiórki dzięki hojności darczyńców powiatu głubczyckiego wyniósł ponad 60558 zł.   

Do akcji  włączyły się z wieloma atrakcjami wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Stajnia na Warszawskiej i zespoły muzyczne. Dzięki Radnym Koalicji oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Głubczyckiej na wolontariuszy i mieszkańców Głubczyc czekała również gorąca Grochówka. W trosce o wolontariuszy Usługi Komunalne w Głubczycach przekazały drewno na rozpalenie orkiestrowego ogniska, dzięki czemu wolontariusze i mieszkańcy mogli się ogrzać w ten zimowy wieczór.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach pragnie podziękować harcerzom, instruktorom ZHP, dyrektorom szkół z całego Powiatu Głubczyckiego, jednostkom OSP i przyjaciołom harcerstwa za pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną. Dziękujemy za waszą obecność i wielkie serce! Wszystkim którzy przyczynili się do tak wysokiego wyniku zbiórki składamy serdeczne podziękowania.

Dh. Joanna Herbut

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

20 grudnia 2017 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W dniach 1-2 listopada 1918 roku przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na ziemiach polskich spotkali się na zjeździe, podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku ZHP obchodzić będzie swoje 100-lecie.

Kluczowym wydarzeniem będzie Zlot ZHP Gdańsk 2018, w którym udział weźmie ponad 15 000 osób. Obchody 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego to nie tylko zlot, ale również wiele innych wydarzeń organizowanych przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. W zlocie udział weźmie 20-osobowa grupa harcerek i harcerzy z naszego hufca.

Gawęda na Boże Narodzenie

„W Tobie jest światło”

Stało się piękną tradycją, że tuż przed Świętem Bożego Narodzenia trafia do głubczyckiej społeczności Betlejemskie Światło Pokoju. 19 grudnia 2017r. Związek Harcerstwa Polskiego w Głubczycach otrzyma Ogień z Betlejem w Parafii Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Wojciecha w Opolu. Dla nas harcerek, harcerzy i nie tylko, ogień ma zawsze moc niezwykłą, w kręgu swojego ciepła jednoczy nas w jedną wielką rodzinę, a blaskiem płomyka buduje wspólnotę, w której żyjemy. Ponieśmy to światło do kościołów, szkół, urzędów, instytucji, zakładów pracy, ludzi samotnych i chorych. Przekażmy je dla naszych Rodzin, niech płonie przy wigilijnym stole, ponieważ jak śpiewamy w harcerskiej piosence: Wszystko  co złe, to szuka cienia, do światła dobro garnie się”.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ

Wesołych Świąt i Szczęśliwego

Nowego Roku 2018

życzy

Związek Harcerstwa Polskiego

i

Rada Przyjaciół Harcerstwa

w Głubczycach

W dniu 08.12.17r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowała na bazie Szkoły Podstawowej w Lisięcicach kominek harcerski z okazji  150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, ojca polskiej niepodległości oraz jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Spotkaniu temu towarzyszyło przedstawienie i omówienie postaci Józefa Piłsudskiego jako polskiego działacza niepodległościowego, dowódcy wojskowego, polityka, naczelnika Państwa Polskiego, Naczelnego Wodza Armii Polskiej, pierwszego Marszałka Polski i dwukrotnego premiera Polski. Na koniec kominka obyły się recytacje wierszy o tematyce patriotycznej, wspólny krąg oraz montaż słowno-muzyczny.

13.12.2017r. odbyły się obchody 36. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego. Wydarzenia z 1981 roku na zawsze pozostawiły po sobie ślad w historii Narodu Polskiego i do dziś budzą niechciane wspomnienia. Pamiętając o tym jakże trudnym dla Polaków wydarzeniu, jakim było wprowadzenie stanu wojennego harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wspólnie z władzami samorządowymi powiatu i gminy, przedstawicielami służb mundurowych, dyrektorami szkół, zakładów pracy i instytucji, związkami kombatanckimi, Pocztami Sztandarowymi, przedstawicielami stowarzyszeń oraz młodzieżą szkolną o godzinie 12:00 złożyli kwiaty przed Tablicą Pamiątkową księdza biskupa Antoniego Adamiuka kapelana „Solidarności” i rolników ziemi opolskiej w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. 

Dh. Joanna Herbut

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka