Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W połowie sierpnia zakończyła się Nieobozowa Akcja Letnia - półkolonia w Stanicy – Schronisku w Ściborzycach Małych. Cała akcja podzielona została na dwa turnusy, w których łącznie udział wzięło ponad 70 osób, w tym harcerze, harcerskie młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z gminy Głubczyce. Półkolonie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach przy współpracy z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Zarządem Miejsko-Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głubczyce, Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Głubczycach oraz 10 Opolską Brygada Logistyczną. Z wizytacją na naszą półkolonie przybył Starosta głubczycki Pan Józef Kozina, członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa na czele z Burmistrzem Głubczyc, a zarazem Przewodniczącym RPH Panem Adamem Krupa, przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalne media i telewizja.

Uczestnicy półkolonii brali udział w wycieczkach krajoznawczych na terenie województwa opolskiego, a po powrocie na Stanicę uczestniczyli w zajęciach z udziałem Staży Pożarnej. Dzięki zaprzyjaźnionym jednostką OSP każdego dnia możliwe było zapoznanie uczestników z zasadami działania sprzętu pożarniczego oraz z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także przeprowadzenie ćwiczeń bojowych i zawodów sportowo-pożarniczych. Zmęczeni po całym dniu harcerze i przyszli strażacy spędzali czas na wspólnych zabawach i biesiadowaniu przy ognisku. Dzięki zapewnionym atrakcjom cały wypoczynek okazał się sukcesem i wszyscy uczestnicy wrócili zmęczeni ale szczęśliwi do swoich domów.

W tym miejscu pragniemy podziękować Komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP gminy Głubczyce Panu kpt. Mateuszowi Szymuś za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, wszystkim sponsorom, a przede wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Lisięcic, Zawiszyc, Zubrzyc, Zopowy, Równego i Grobnik oraz całej kadrze instruktorskiej. To właśnie dzięki nim dzieci i młodzież z gminy Głubczyce mogła aktywnie i bezpiecznie spędzić wakacje.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

1 sierpnia 2017 r. w Łambinowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę Powstania Warszawskiego, w której wzięła udział delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Szczególnie w tym dniu wspominaliśmy bohaterów powstania oraz wszystkich tych, którzy podczas niego ucierpieli.

Symboliczna uroczystość rozpoczęła się przypomnieniem historii Powstańców, ich przeżyć oraz wydarzeń, które miały miejsce podczas powstania. Następnie harcerze, przedstawiciele gminy oraz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem poświęconym bohaterom Powstania Warszawskiego. 

Po uroczystości, która miała miejsce w Łambinowicach harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach złożyli kwiaty również w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach i tam także oddali cześć Powstańcom. Pomimo skromnej uroczystości nie zabrakło w tym dniu ducha patriotyzmu i powagi.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Już po raz kolejny Związek Harcerstwa Polskiego w Głubczycach zorganizował Kolonię Harcerską dla dzieci i młodzieży w Darłówku Wschodnim. Jak co roku zaplanowane są trzy turnusy, trwające po dwa tygodnie:

Turnus I 21.07.-02.08.2017 r.

Turnus II 02.08.-14.08.2017 r.

Turnus III 14.08.-26.08.2017 r.

Wypoczynek organizowany jest nad morzem, w miejscowości Darłówko Wschodnie. Podczas wypoczynku uczestnicy kolonii w tym harcerze i zuchy mają okazję do wspólnej zabawy, wycieczek oraz doskonalenia technik harcerskich. Jest to również doskonała okazja dla pozostałych uczestników by wstąpić w harcerskie szeregi. Celem wypoczynku jest zagospodarowanie młodym osobom czasu wolnego poprzez zabawę a przy tym nauczenia ich samodzielności i pracy w zespole. 

W nocy z dnia 20 na 21 lipca o godzinie 00:30 odbyła się odprawa dzieci wyjeżdżających na pierwszy turnus. Przed wyruszeniem w drogę na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, którzy dokonali przeglądu autobusu. Przed odjazdem przekazano najważniejsze informacje dotyczące zachowania w trakcie pobytu w ośrodku oraz o środkach ostrożności i bezpieczeństwa. Rodzice mieli również w tym czasie okazję do zapoznania się z kadrą obozową oraz do pożegnania się ze swoimi dziećmi, które z niecierpliwością czekały na podróż pełną przygód.

Dh. Joanna Herbut

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W niedzielę 13 lipca 2017 r. grupa harcerzy z Głubczyc i Lisięcic oraz młodzież z Ochotniczych Straży Pożarnych z Równego i Nowej Wsi Głubczyckiej uczestnicząca w półkoloniach w Ściborzycach Małych wzięła udział w wycieczce do Lokalnego Centrum Sterowania w Opolu. Jest to miejsce, w którym system komputerowy pod nadzorem dyżurnych ruchu steruje ruchem kolejowym na określonym odcinku linii kolejowej. W tym miejscu młodzież miała okazję zobaczyć „od środka” w jaki sposób przejmowana jest kontrola nad wszystkimi pociągami w danym okręgu oraz dowiedzieć się o procedurach obowiązujących w przypadku nagłego zdarzenia. Zastępca dyrektora d.s. eksploatacyjnych w Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK w Opolu, pan Zbigniew Makowski oprowadził nas po całej placówce, a pracownicy LCS wytłumaczyli na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach. Po wizycie w Centrum Sterowania udaliśmy się na dworzec PKP skąd wyruszyliśmy pociągiem do Kędzierzyna-Koźla. Na zakończenie naszej przygody z koleją, na nieczynnej już stacji kolejowej w Ściborzycach Małych odbyło się wieczorne ognisko. Dzisiejsza wycieczka była dla uczestników niezapomniana przygodą, a zarazem ciekawą lekcją, szczególnie  dla tych wszystkich którzy pierwszy raz jechali pociągiem.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach już po raz kolejny zorganizowała dla dzieci i młodzieży Harcerską Akcję Letnią i Nieobozową Akcję Letnią.

Harcerska Akcja Letnia 2017 odbywa się będzie nad morzem w Ośrodku Wczasowym „Urszula”
w Darłówku Wschodnim.
Kolonia odbywa się w trzech turnusach:

turnus I: 21.07-02.08.2017r.

turnus II: 02.08-14.08.2017r.

turnus III: 14.08-26.08.2017r.

Nieobozowa Akcja Letnia 2017 odbywać się będzie na bazie Stanicy-Schroniska w Ściborzycach Małych. Półkolonia Harcerska przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży należących do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i harcerzy z gminy Głubczyce. Nieobozowa Akcja Letnia została podzielona na dwa turnusy:

termin I: 07.08-11.08.2017r.

termin II: 12.08-16.08.2017r. 

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach prowadzi także zapisy
na V Zlot Chorągwi Opolskiej „Na sokolim wzgórzu”, który odbędzie się 22-24.09.2017r. w Niemodlinie.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka