Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniach 8-9.12.2017r. na bazie Zespołu Szkół w Lisięcicach odbyły się Hufcowe Mikołajki. Uczestnikami biwaku były zuchy, harcerze, harcerze starsi wędrownicy i instruktorzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Łącznie w imprezie wzięło udział 130 osób wraz z kadrą. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja młodzież harcerska w wyśmienitych humorach brała udział w licznych zabawach i grach. Późnym wieczorem harcerzy odwiedził wyczekiwany gość z workiem pełnym prezentów. Jak się okazało, każdy uczestnik biwaku w tym roku był grzeczny i otrzymał słodki upominek. Młodzież bawiła się do późnych godzin wieczornych w rodzinnej harcerskiej atmosferze. W czasie biwaku był czas również na wspólne śpiewanie, pląsy i gry sportowe.

Dnia 11 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone obchody Narodowego Święta Niepodległości. W obchodach udział wzięli harcerze, kadra instruktorska ZHP, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, władze samorządowe Głubczyc, Zarząd Powiatu, Rada Miasta, związki kombatanckie, przedstawiciele organizacji społecznych, partii politycznych, zakładów pracy, lokalnej prasy i telewizji, dyrektorzy szkół i przedszkoli, Poczty Sztandarowe oraz przedszkolaki i młodzież szkolna. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Zakładu Karnego w Głubczycach oraz Zarządu Miejsko - Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Głubczycach. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od Uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. NMP w Głubczycach. Po mszy udano się przed Pomnik Czynu Zbrojnego by oddać hołd bohaterom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy, a następnie delegacje uroczyście złożyły wiązanki kwiatów. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach gdzie odbyło się nadanie stopni instruktorskich, a następnie uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości przeprowadzony przez Pana Józefa Kaniowskiego.

„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

14 stycznia 2018 roku Komenda Hufca ZHP Głubczyce zagra razem z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY wspólnie ze sztabem Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy prosimy o zgłoszenie się do dnia 10.11.2017 r. Aby zarejestrować wolontariusza należy dostarczyć mailowo bądź osobiście dane kontaktowe:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Pesel,
  3. Dokładny adres zamieszkania,
  4. Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
  5. Nr telefonu komórkowego,
  6. E-mail,
  7. Nazwa placówki (gdzie się uczysz lub pracujesz),
  8. Dokładny adres placówki.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ! 

W związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach podejmuje Akcję „Zapalmy Znicz” trwającej od 27 do 31 października 2017 r. polegającej na sprzątaniu zaniedbanych i zapomnianych grobów instruktorów ZHP, żołnierzy i nauczycieli oraz pomocy w sprzątaniu osobom starszym i samotnym. Podejmując się udziału w w/w akcji należy przesłać zdjęcie i meldunek z wykonania zadania do 06.11.2017 r.

Podczas akcji pamiętajmy o tych co odeszli i zapalmy znicze na grobach bliskich nam osób oraz bohaterów walczących za wolność naszej Ojczyzny.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka