Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

 

W dniach 28.01-09.02.2013 roku Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach było organizatorem Harcerskiej Akcji Zimowej 2013. Zorganizowanie tak dużej akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Głubczyce nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc finansowa z Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Sztab akcji mieścił się w Ratuszu Miejskim w Głubczycach w sali „Pod Aniołami”. Nad bezpieczeństwem i sprawnym funkcjonowaniem przebiegu akcji czuwało 16 instruktorów oraz 18 harcerzy starszych i wędrowników.

Gośćmi honorowymi Harcerskiej Akcji Zimowej 2013 byli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Ziółko, Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Naumczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Barbara Piechaczek oraz Prezes Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Głubczycach Druh Adam Buchaniec.

W akcji wzięło udział ok. 1600 dzieci. Uczestnicy HAZ mieli codziennie zagwarantowane drugie śniadanie oraz wiele atrakcji polegających na umileniu dzieciom czasu poprzez zajęcia plastyczne, rysunkowe, zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, konkursy, karaoke, indeks sprawności fizycznej oraz zajęcia sportowe. Ponadto dzieci i młodzież miały możliwość uczestniczenia w grach terenowych na terenie miasta i Gminy Głubczyce. Z kolei największym powodzeniem cieszyły się wyjazdy do Raciborza na lodowisko i turnieje piłki na hali ZOKIS.

Żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zorganizowali dzieciom pogadankę na temat misji pokojowych z pokazem sprzętu bojowego i wyposażenia żołnierzy w czasie służby codziennej i na misjach pokojowych. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu zorganizowali pogadankę na temat funkcjonowania Straży Granicznej, pokazali sprzęt i wyposażenie, który codziennie używają w swojej pracy. W czasie ferii zimowych młodzież miała również możliwość zwiedzania Powiatowej Komendy Policji w Głubczycach. Podczas wizyty dzieci mogły zapoznać się z funkcjonowaniem Komendy. Harcerze zostali oprowadzeni po komendzie oraz obserwowały pracę oficera dyżurnego. Ponadto dzieci miały możliwość zapoznania się z wyposażeniem policjantów i radiowozu. Dodatkowo dzieci i młodzież odwiedzili również Powiatową Państwową Straż Pożarną w Głubczycach. Dzieciom został zademonstrowany sprzęt pożarniczy oraz przedstawione zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pokaz szybkiej akcji bojowej np. wyjazd do pożaru. Dodatkowym elementem HAZ była pogadanka prowadzona przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Głubczyc na temat zdrowego stylu żywienia. Dzięki temu dzieci zdobyły niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania.

Placówka wizytowana była przez Kuratorium Oświaty w Opolu, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Głubczyc.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
s k ł a d a
serdeczne podziękowania Sztabowi H A Z, Instruktorom ZHP, Nauczycielom, Dyrektorom Szkół.
Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
Komendantom Straży Pożarnej i Policji w Głubczycach.
Dziękujemy TV Głubczyce, Radiu Opole, Głosowi Głubczyc oraz Nowej Trybunie
Opolskiej za informowanie mieszkańców Głubczyc o przeprowadzanej
Harcerskiej Akcji Zimowej 2013.
Składamy również podziękowania sponsorom i Przyjaciołom Harcerstwa
za bezcenną pomoc w czasie trwania HAZ 2013.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

 


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach ze smutkiem zawiadamia, że w dniu 16.02.2013 roku w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej w Włodzieninie odbyło się Ostatnie Pożegnanie Druha Harcmistrza Mieczysława Broczkowskiego wieloletniego Komendanta Hufca i twórcę wielu programów zlotów obozów harcerskich, alertów, budowniczego Krzyża Harcerskiego, propagatora naszego regionu tradycji i obyczajów Śląska Opolskiego.

Druhu Mieczysławie żegnamy Cię z żalem dedykując słowa piosenki instruktorskiej: „Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów, przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów”.

Łączymy się w bólu z Rodziną i najbliższymi
Zuchy, Harcerze, Instruktorzy,
Komenda Hufca ZHP Głubczyce

Czuwaj!
hm. Ryszard Kańtoch

Dnia 13.01.2013 roku na terenie działania
Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
odbyła się kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Łącznie zebrano kwotę:

42 300,00 zł

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ORAZ ZAANGAŻOWANYCH W KWESTĘ
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


[zobacz zdjęcia]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka