Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 22 maja 2013 roku harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięli udział w uroczystości z okazji XXII rocznicy powstania Straży Granicznej, która odbyła się w Raciborzu. Hufiec reprezentowała Drużyna Harcerska „Nambik” z Kietrza z Druhem phm. Janem Wojnarskim.

W dniu 17 maja 2013 roku przedstawiciele Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyli w dniu Święta Strażaka i uroczystej zmianie służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Na ręce Komendanta Powiatowego harcerze złożyli wiązankę kwiatów w podziękowaniu za współpracę i pomoc jaką otrzymują od strażaków zawodowych w organizowaniu różnych przedsięwzięć programowych.

W dniu 8 maja 2013 roku Komenda Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach była organizatorem uroczystego apelu z okazji 68 rocznicy Zwycięstwa nad Niemieckim Faszyzmem i 94 Rocznicy Powstania Inwalidów Wojennych RP. Z tej okazji odbył się uroczysty apel i montaż słowno - muzyczny przed Pomnikiem Czyny Zbrojnego w Głubczycach z udziałem pocztów sztandarowych zaproszonych gości. Podczas uroczystego apelu Pani Amelia Mamczar została odznaczona KRZYŻEM PAMIĘCI OFIAR BANDEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA za czynny udział i wsparcie w upamiętnieniu ofiar. Władze samorządowe powiatu i gminy, związki kombatanckie, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, przedszkolaki, młodzież szkolna, harcerze złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach. Po zakończeniu uroczystości władze samorządowe spotkały się z harcerzami i kombatantami w szkole podstawowej nr 2 na poczęstunku.

[zobacz zdjęcia]

W dniu 4 maja 2013 roku Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego brała udział w obchodach Święta Floriana, Patrona Strażaków. W sali Pod Aniołami w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie Komendantów, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z władzami. Komenda Hufca ZHP w Głubczycach została wyróżniona Statuetką Św. Floriana w ramach podziękowań za wieloletnią współpracę z Zarządem Gminnym Związku OSP w Głubczycach.

W dniach 03.05-05.05.2013 roku w Stanicy i Schronisku w Ściborzycach Małych Komenda Hufca ZHP w Głubczycach była organizatorem I etapu cyklu szkolenia dla funkcyjnych „NASZ ZASTĘP, NASZA DRUŻYNA, NASZ ZWIĄZEK”. W szkoleniu uczestniczyła młodzież harcerska z drużyn Hufca Głubczyce. Uczestnicy zapoznali się z zadaniami spoczywającymi na zastępowych, jakie są jego obowiązki i prawa, przedstawiony został im termin „system zastępowy”. Natomiast obrzędowość zastępu została przedstawiona w formie gier i zabaw zespołowych.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka