Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player


W dniu 13.09.2013r. w Stanicy w Ściborzycach Małych odbyło się podsumowanie Harcerskiej Akcji Letniej. W uroczystości  udział wziął  Burmistrz Głubczyc Jan Krówka. Podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2013 odbyły się III turnusy kolonii harcerskiej w Darłówku Wschodnim w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym ?Urszula? w której wzięło udział 120 osób i III turnusy półkolonii harcerskiej na bazie Stanicy  w Ściborzycach Małych i Ratuszu Miejskim w Głubczycach w której udział wzięło 240 osób oraz odbył się Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów ?Wicek 2013? w Toruniu, w którym udział wzięło 35 osób. Łącznie w Akcji Letniej udział wzięło 400 osób,harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej w ZHP.

[Wspomnienia z harcerskiej kolonii letniej w Darłówku Wschodnim. Turnus I]
[Wspomnienia z harcerskiej kolonii letniej w Darłówku Wschodnim. Turnus II]
[zobacz zdjęcia z turnus III]
[zobacz zdjęcia z nieobozowej akcji letniej]


W dniu 02.09.2013r. przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel upamiętniający 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe Powiatu i Gminy, Związki Kombatanckie, drużyny harcerskie, poczty sztandarowe, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Druha Józefa Kaniowskiego. Złożono kwiaty przed pomnikiem wszystkim poległym żołnierzom na frontach II Wojny Światowej.


W dniu01.09.2013 roku w miejscowości Równe odbyły się dożynki gminne. Obchody Święta Plonów to dzień, w którym rolnicy dziękują za pomyśle zebrane plony. Grupa kwatermistrzowska z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycachw ramach współpracy przygotowała pole namiotowe gdzie podawano kawę, herbatę i posiłki regeneracyjne dla zaproszonych wystawców i gości.

[zobacz zdjęcia]


W dniu 15.08.2013r. Komenda Hufca ZHP,   Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa  w Głubczycach była organizatorem harcerskiego pikniku kolejowego ?ŚCITOR?  w Ściborzycach Małych. W imprezie udział wzięło ponad 200 osób, atrakcją była przejażdżka drezyną spalinową, która została udostępniona przez przyjaciół Stowarzyszania Miłośników Kolei w Białej. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście, V-ce  Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach Pan Tadeusz Ciechanowski, Piotr Krywult zastępca Zakładu Linii Kolejowej w Opolu, Bogusław Powroźnik z Zakładu Linii Kolejowych w Nysie, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei Pan Henryk Remisz,  Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Głubczycach Pan Adam Buchaniec, sołtysi okolicznych wsi, kolejarze czynni zawodowo i emerytowani, dzieci i młodzież, drużyny harcerskie i mieszkańcy pobliskich miejscowości.

[zobacz zdjęcia]


Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Opole Pana płk Mirosława Karaska i Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu Pana płk Adama Słodczyk 15 sierpnia 2013 delegacja 30-osobowa harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach brała udział w  obchodach Święta Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.30 mszą świętą w Katedrze Opolskiej.  Po mszy ruszył przemarsz wojsk, orkiestry dętej oraz pozostałych uczestników na plac Wolności pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego. W uroczystości wziął udział burmistrz Głubczyc Jan Krówka, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk oraz Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa PanAdam Krupa. Delegacja zuchów, harcerzy i władz samorządowych złożyła kwiaty przed pomnikiem. Po uroczystości wszyscy udali się na pokaz sprzętu wojskowego.

[zobacz zdjęcia]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka