Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Nasza Nieobozowa Akcja Letnia odbyła się na bazie Stanicy w Ściborzycach Małych. Udział w niej wzięły zuchy, harcerze, Harcerskie Drużyny Pożarnicze jak również młodzież szkolna z terenu naszej gminy. W Akcji czynny udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych. Oddelegowano żołnierzy z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, którzy towarzyszyli nam przez cały czas trwania kolonii, przeprowadzali szkolenia, zajęcia z musztry i pokazy sprzętu wojskowego. Strażacy z Głubczyc i z różnych jednostek OSP naszej gminy przeprowadzali zajęcia z młodzieżą w formie teoretycznej i praktycznej. Zajęcia na boisku z użyciem sprzętu cieszyły się dużym zainteresowaniem, jak również szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Gościliśmy u siebie również funkcjonariuszy ze Staży Granicznej w Opolu, którzy przeprowadzili pogadankę dla uczestników w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" i pokaz sprzętu, który służy funkcjonariuszom w codziennej pracy, Nasi instruktorzy prowadzili zajęcia metodyką harcerską. Dla uczestników kolonii organizowane były wycieczki autokarowe do Opola do ZOO, na Górę Św. Anny, Nysy, okolic Kędzierzyna. Gościliśmy w trakcie trwania naszej Akcji naszych przyjaciół Panów Burmistrza Adama Krupę, Bogdana Kulik, Stanisława Szczerbak, Tadeusza Ciechanowskiego jak i przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych Panów ppłk Tomasza Pyrę, Brygadiera Wojciecha Semeniuka i Panią mł. insp. Renatę Worek oraz przedstawicieli Ochotniczych Staży Pożarnych. Piękna pogoda, uśmiech uczestników, zabawa, nauka, ciekawe zajęcia, wycieczki, kadra zalicza Nieobozową Akcję Letnią do udanych.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Kolonia Letnia w Darłówku Wschodnim prowadzona była metodyką harcerską. Odbywały się apele, pogadanki i gawędy, kominki, śpiewanki, pląsy i gry terenowe. Ponadto dla uczestników przygotowaliśmy szereg atrakcji takich jak rejsy statkiem po Bałtyku, tramwajem wodnym do Darłowa, zwiedzanie latarni, wycieczki gokartowe do Darłowa, kino XD, Aquapark w Hotelu Jan, zwiedzanie "domu do góry nogami", udział w Dożynkach Rybackich w Darłowie. Ponadto odbywały się zajęcia sportowe, konkursy plastyczne, gry i zabawy. Nie zabrakło też plażowania i kąpieli w morzu. Organizowane były również zabawy na wnioski kolonistów takie jak pokaz mody, mam talent, budowle z piasku. Tradycyjnie dla uczestników, którzy byli na kolonii po raz pierwszy zorganizowano Chrzest Kolonijny. W związku z bezpieczeństwem dla naszych kolonistów odbyła się pogadanka z przedstawicielami miejscowych służb mundurowych. Akcja przebiegła bezpiecznie, nie odnotowano żadnych zachorowań . Wróciliśmy do domu zadowoleni,o paleni z kolekcją nowych wakacyjnych wspomnień.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Głubczycach, Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, zaprasza wszystkich w dniu 15.08.2018 r. na uroczystość z okazji Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego. O godzinie 9:45 w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach rozpocznie się Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. O godzinie 10:50 odbędzie się Apel  przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach, po którym harcerze oraz zaproszeni goście złożą kwiaty i zapalą znicze.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach  wraz z Panem Kazimierzem Bedryj Zastępcą Burmistrza i Panią Amelią Mamczar Prezesem Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złożyła kwiaty w Kościele Parafialnym w Głubczycach i oddała cześć Powstańcom. O godz. 17 odbyła się również uroczysta zbiórka harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, podczas której wspominaliśmy bohaterów Powstania Warszawskiego.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W dniu 06.06.2018 r. nasza Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, przy współpracy z Gminą Głubczyce, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach, Zespołem Szkół  w Pietrowicach oraz 10 Opolską Brygadą Logistyczną była organizatorem Zucholandii 2018. Uczestniczyło w niej blisko 300 osób: zuchów, harcerzy z  naszego powiatu, uczniów Zespołu Szkół  w Pietrowicach oraz  przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Głubczycach i z  Przedszkoli z Ostrawy.  

Zucholandia odbywała się na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Pietrowice. Przygotowano szereg atrakcji: gry i zabawy na świeżym powietrzu, tańce i pląsy harcerskie, rozgrywki sportowe, bieg patrolowy na sprawności zuchowe, malowanie twarzy, pokaz sprzętu i umundurowania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, piknik harcerski z poczęstunkiem. Dopisała nam piękna pogoda, a uśmiech dzieci był świadectwem udanej zabawy.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka