Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player


Komenda Hufca ZHP w Głubczycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Szkoła Podstawowa w Pietrowicach byli organizatorem Rajdu Zuchowego (Zucholandia), który odbył się 18.06.2013r. w Pietrowicach Głubczyckich. Uczestniczące w rajdzie gromady zuchowe mogły świetnie się bawić i sprawdzić fizycznie oraz zdobyć sprawności zuchowe poprzez punkty kontrolne. Nie małą atrakcją był pokaz sprzętu i wozu strażackiego. Na rajd przybyły władze samorządowe oraz Burmistrz Głubczyc Pan Jan Krówka, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko. Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji Zucholandii Dyrekcji i Nauczycielom oraz Drużynie Harcerskiej „Pograniczniaki”, działającej przy Szkole Podstawowej w Pietrowicach.

[zobacz zdjęcia]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach byli organizatorem Rajdu św. Jerzego do Gołuszowic, który odbył się 23 maja 2013r. W rajdzie udział wzięli zuchy i harcerze z naszego hufca. Podczas wędrówki uczestnicy rozwiązywali różne zadania teoretyczne. Celem rajdu była popularyzacja i propagowanie walorów turystyczno - krajoznawczych, integrowanie gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Na koniec Rajdu w Kościele Parafialnym odbyło się Nabożeństwo za zdrowie zuchów, harcerzy i instruktorów. Msza św. była odprawiona przez proboszcza.

[zobacz zdjęcia]

W dniu 22 maja 2013 roku harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięli udział w uroczystości z okazji XXII rocznicy powstania Straży Granicznej, która odbyła się w Raciborzu. Hufiec reprezentowała Drużyna Harcerska „Nambik” z Kietrza z Druhem phm. Janem Wojnarskim.

W dniu 17 maja 2013 roku przedstawiciele Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyli w dniu Święta Strażaka i uroczystej zmianie służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Na ręce Komendanta Powiatowego harcerze złożyli wiązankę kwiatów w podziękowaniu za współpracę i pomoc jaką otrzymują od strażaków zawodowych w organizowaniu różnych przedsięwzięć programowych.

W dniu 8 maja 2013 roku Komenda Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach była organizatorem uroczystego apelu z okazji 68 rocznicy Zwycięstwa nad Niemieckim Faszyzmem i 94 Rocznicy Powstania Inwalidów Wojennych RP. Z tej okazji odbył się uroczysty apel i montaż słowno - muzyczny przed Pomnikiem Czyny Zbrojnego w Głubczycach z udziałem pocztów sztandarowych zaproszonych gości. Podczas uroczystego apelu Pani Amelia Mamczar została odznaczona KRZYŻEM PAMIĘCI OFIAR BANDEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA za czynny udział i wsparcie w upamiętnieniu ofiar. Władze samorządowe powiatu i gminy, związki kombatanckie, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, przedszkolaki, młodzież szkolna, harcerze złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach. Po zakończeniu uroczystości władze samorządowe spotkały się z harcerzami i kombatantami w szkole podstawowej nr 2 na poczęstunku.

[zobacz zdjęcia]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka