Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 12.03.2014r. harcerze z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach brali udział w Dniu Otwartych Koszar w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu. Harcerze mieli okazję do bliższego przyjrzenia się pracy i służbie żołnierzy. Żołnierze pokazali na placu apelowym w jednostce swój sprzęt, który służy im w kraju i na misjach. Pojazdy transportowe, przeładunkowe, medyczne, amerykański Hummer, KTO ROSOMAK stanowiły jedną z wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień. Każdy, mógł poczuć się przez moment kierowcą olbrzymiej ciężarówki w jej kabinie, nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, zająć miejsce w Rosomaku, przymierzyć wojskowy sprzęt i wyposażenie. Na specjalnie stworzonej strzelnicy paintballowej można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Młodzież zapoznała się z historią i działalnością jednostki w kraju oraz zadaniami wykonywanymi na misjach wojskowych, na których służyli lub służą żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej wyświetlono w Sali Tradycji prezentację multimedialną. Na podsumowanie wizyty Wojskowi kucharze przygotowali grochówkę. W obchodach wzięło udział 50 zuchów, harcerzy i harcerzy starszych z drużyn: drużyna pożarnicza ze szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, drużyna strarszoharcerska ?Odwilż? z Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, drużyna wielopoziomowa z Zespołu Szkół z Lisięcic i drużyna wielopoziomowa środowiskowa Paradox z Głubczyc wraz z instruktorami.

W dniu 02 marca 2014 roku harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 70 rocznicę zbrodni popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej zamieszkującą kresy wschodnie II RP w Hucie Pieniackiej w Babicach. Podczas spotkania harcerze zaciągnęli honorową wartę, a montaż słowno-muzyczny wykonali harcerze i uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Baborowie. Po uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą pamięci ofiar zbrodni.

W dniu 01.03.2014 roku w Kościele Parafialnym w Głubczycach odbyła się  uroczysta Msza Św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych. Po mszy harcerze zaciągnęli honorową wartę i wspólnie z władzami samorządowymi złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową w Kościele Parafialnym.

W dniu 21.02.2014r. w kawiarence harcerskiej w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy, harcerze, zuchy oraz skauci czescy z Krnova. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze przy słodkim poczęstunku i śpiewie piosenek harcerskich oraz miłych gestach np. wręczenie przyjaciołom z Czech drobnego upominku wraz z życzeniami. W dalszej części spotkania harcerze i skauci z K3 z Krnova  razem grali w gry planszowe, rysowali i tańczyli. Na zakończenie zostały przyjęte propozycje wspólnego działania na rok 2014.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka