Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 8 listopada 2013 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z okazji Zlotu Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach i 95 ? rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli harcerze i kadra instruktorska ZHP, związki kombatanckie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko, lokalne władze samorządowe: Zarząd Powiatu na czele z wice Starostą Głubczyckim Panem Piotrem Soczyńskim, Radni Powiatu Głubczyckiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Stanisławem Krzaczkowskim i wiceprzewodniczącą Panią Marią Farasiewicz, gospodarz uroczystości Burmistrz Głubczyc Pan Jan Krówka, Radni Miasta i Gminy Głubczyce na czele z Przewodniczącym Rady Panem Kazimierzem Naumczykiem i wiceprzewodniczącym Panem Tadeuszem Ciechanowskim, Sekretarz Gminy Głubczyce Pani Anna Hauptman Głogiewicz, Burmistrz Baborowa Pani Elżbieta Kielska, zastępca Burmistrza Kietrza Pan Jacek Karpina i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Wójtowicz, Wójt Branic Pani Maria Krompiec i przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Szyhyński. Honorowym gościem była Starostka Miasta Krnova Pani Renata Ramazanova. W zlocie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Pan płk Janusz Gawłowski -dowódca batalionu, Pan mjr Dariusz Chądziński - szef sekcji wychowawczej 10 Blog, zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu Pan mjr Paweł Horwat, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Głubczycach. Ponadto uroczystość uświetniła obecność dyrekcji, pocztów sztandarowych i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głubczyckiego, przedstawicieli zakładów pracy i instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Zlot był okazją do zaprezentowania środowisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyc, Kietrza, Baborowa i Branic.

Była to swoista lekcja wychowania patriotycznego. Spotkanie było nie tylko czasem wspomnień, ale też okazją do podsumowania minionych lat i działalności Komendy Hufca ZHP. Była to również możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną hufcowi. Na wniosek Komendy Hufca ZHP kapituła Rady Miasta Głubczyce przyznała Herb Głubczyc Panu mjr Dariuszowi Chądzińskiemu ? za wieloletnią współpracę na rzecz społeczności harcerskiej i lokalnej. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała ?Statuetkę Dar Serca? Panu płk Januszowi Gawłowskiemu dowódcy Batalionu 10 Blog, Pani Alicji Szuba Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, Pani Jolancie Wojtuś Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, Pani Jadwidze Tarnawskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu oraz Pani Halinie Jeżewskiej doktorowi nauk medycznych. Statuetka jest wyrazem podziękowania i wdzięczności za długoletnią współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP.

Uroczystość zlotu uświetniła salwa honorowa w wykonaniu kampanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod dowództwem Pana por. Dawida Tybury oraz orkiestra dęta OZI BRAS z Kątów Opolskich. Apel Poległych z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości odczytał Pan mjr Dariusz Chądziński. Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez harcerki Kamilę Klein i Jolantę Piątkowską.

Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń w ?Klubie  na Skrzyżowaniu?. Była to okazja do wspomnień o harcerskich wędrówkach podczas Harcerskiej Akcji Zimowej, Harcerskiej Akcji Letniej oraz podsumowaniu przedsięwzięć programowych, w których uczestniczyło ok. 270 zuchów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej. Mijający właśnie rok, to czas poświęcony Julianowi Tuwimowi oraz patronowi harcerstwa polskiego błogosławionemu księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiego. Obie te osoby swoim życiem pokazywały, że praca kształtuje harcerza, który całym życiem służy Bogu, Polsce i Ojczyźnie.


18 grudnia 2013 roku przypada 100 rocznica urodzin opolskiego biskupa pomocniczego Antoniego Adamiuka w Głubczycach, który jest patronem Komendy Hufca Głubczyce. Na zlocie omówiono tematykę i główne założenia uroczystości, które zostaną połączone z wniesieniem Betlejemskiego Światełka Pokoju do Baborowa i Głubczyc. Harcerze i instruktorzy wezmą również udział w uroczystej Mszy św. na Górze Św. Anny.


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa serdeczne podziękowania wszystkim harcerzom, instruktorom, władzom samorządowym, związkom kombatanckim, dyrekcji i uczniom szkół powiatu głubczyckiego, służbom mundurowym  oraz mieszkańcom Głubczyc za pomoc i udział w zlocie.

W dniu 15.10.2013r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rada Przyjaciół Harcerstwa złożyła wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i instruktorom Hufca ZHP najserdeczniejsze życzenia. Wielu osiągnięć na polu zawodowym i osobistym, mnóstwo wzruszeń i radości, ogromu satysfakcji z pełnionej każdego dnia służby instruktorskiej.

W dniu 13.10.2013r. odbył się XIII Dzień Papieski pod hasłem ?Jan Paweł II ? Papież Dialogu?. 20 osobowa grupa harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Parafią p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach  włączyła się do kwesty na rzecz fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?. Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i nauki, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Harcerze z Hufca Głubczyce zebrali ponad 5160 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania instruktorom, zuchom, harcerzom i harcerzom starszym, którzy kwestowali na rzecz pomocy młodzieży uzdolnionej.


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach było organizatorem XXVIII  harcerskiego rajdu jesiennego ?Granicznym Szlakiem?. Rajd dobywał się w dniach od 11 do 12.10.2013r. Celem rajdu była promocja walorów turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu głubczyckiego, integracja gromad zuchowych i harcerskich, zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, doskonalenie pozytywnych wartości i postaw zawartych w Prawie Harcerskim. Trasa rajdu przebiegała między innymi przez takie miejsca jak Bogdanowice, Pietrowice, Mokre, Mokre kolonia, Bursztet. W rajdzie brało udział 150 uczestników. Każdy patrol rajdowy otrzymał puchar i dyplom za uczestnictwo w rajdzie, zadania przedrajdowe i zebrane punkty. Puchary i dyplomy ufundowali: Śląsko-Małopolski Odział Straży Granicznej w Raciborzu, 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Urząd Miejski w Głubczycach, Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach i Komenda Hufca ZHP w Głubczycach. Podsumowanie Rajdu odbyło się w dniu 12.10.2013r w Zespole Szkół w Pietrowicach Głubczyckich podczas apelu końcowego.

Gromady Zuchowe i drużyny harcerskie biorące udział w rajdzie: Pograniczniaki z Pietrowic, Horyzont ze Ściborzyc Wielkich, Nambik z Kietrza, Wesołe nutki z Kietrza, Paradox z Głubczyc, Iskierki, Płomyki, Turyści ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głubczycach i Kompleks z Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach. Rozśpiewane gromady zuchowe i drużyny harcerskie dzielnie maszerowały. Wspaniała atmosfera to coś, co zuchy i harcerze pamiętają. Tworzy ją przygoda, obrzędowość i kontakt z przyrodą.

Wszystkim współorganizatorom, instruktorom, komendzie rajdu, sztabowi i patrolom Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania za wspólną przygodę i organizację rajdu.


W dniu 11.10.2013r. odbyła się piesza pielgrzymka gromad zuchowych  i drużyn harcerskich z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach do Bogdanowic z okazji Jubileuszu 60-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bolesnej z Monasterzysk. Podczas pielgrzymowania był czas na śpiewanie, jak również na wyciszenie się oraz na modlitwę. Wszyscy zawierzyli Matce Boskiej miniony Rok Harcerski i prosili o łaski na następny. Obok wspólnej modlitwy spędzono czas na poznawaniu historii obrazu.

W 1751 roku dzięki fundacji Józefa Potockiego została wzniesiona i poświęcona nowa, murowana i zachowana do dnia dzisiejszego świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej w Monasterzyskach. Budowa ta łączyła się zapewne z kultem wizerunku Matki Boskiej Bolesnej, który zrodził się w XVIII wieku. Obraz ten pierwotnie znajdował się w domu prywatnym mieszkańca Monasterzysk Andrzeja Jaworskiego. Zauważono, iż na obrazie twarz Matki Boskiej przybiera różne wyrazy i zmienia się od smutnej po wesołą. W 1742 roku przez arcybiskupa Mikołaja Wyżyckiego obraz został uznany za cudowny i przeniesiony do kościoła. Wkrótce potem obraz otrzymał srebrną sukienkę, pod koniec XVIII wieku została ona wraz z licznymi wotami skonfiskowana przez władze austriackie i zamieniono ją wówczas na miedzianą, fundacji ks. Andrzeja Brykowskiego. Po zakończeniu II wojny światowej ostatni proboszcz ks. Antoni Joniec zabrał ze sobą obraz Matki Boskiej Bolesnej do Łańcuta i umieścił go w tamtejszej kaplicy zamkowej Potockich. W 1953 roku jego bratanek ks. Kazimierz Joniec przewiózł obraz do Bogdanowic koło Głubczyc na Śląsku Opolskim.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka