Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 13.10.2013r. odbył się XIII Dzień Papieski pod hasłem ?Jan Paweł II ? Papież Dialogu?. 20 osobowa grupa harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Parafią p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach  włączyła się do kwesty na rzecz fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?. Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i nauki, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Harcerze z Hufca Głubczyce zebrali ponad 5160 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania instruktorom, zuchom, harcerzom i harcerzom starszym, którzy kwestowali na rzecz pomocy młodzieży uzdolnionej.


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach było organizatorem XXVIII  harcerskiego rajdu jesiennego ?Granicznym Szlakiem?. Rajd dobywał się w dniach od 11 do 12.10.2013r. Celem rajdu była promocja walorów turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu głubczyckiego, integracja gromad zuchowych i harcerskich, zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, doskonalenie pozytywnych wartości i postaw zawartych w Prawie Harcerskim. Trasa rajdu przebiegała między innymi przez takie miejsca jak Bogdanowice, Pietrowice, Mokre, Mokre kolonia, Bursztet. W rajdzie brało udział 150 uczestników. Każdy patrol rajdowy otrzymał puchar i dyplom za uczestnictwo w rajdzie, zadania przedrajdowe i zebrane punkty. Puchary i dyplomy ufundowali: Śląsko-Małopolski Odział Straży Granicznej w Raciborzu, 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Urząd Miejski w Głubczycach, Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach i Komenda Hufca ZHP w Głubczycach. Podsumowanie Rajdu odbyło się w dniu 12.10.2013r w Zespole Szkół w Pietrowicach Głubczyckich podczas apelu końcowego.

Gromady Zuchowe i drużyny harcerskie biorące udział w rajdzie: Pograniczniaki z Pietrowic, Horyzont ze Ściborzyc Wielkich, Nambik z Kietrza, Wesołe nutki z Kietrza, Paradox z Głubczyc, Iskierki, Płomyki, Turyści ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głubczycach i Kompleks z Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach. Rozśpiewane gromady zuchowe i drużyny harcerskie dzielnie maszerowały. Wspaniała atmosfera to coś, co zuchy i harcerze pamiętają. Tworzy ją przygoda, obrzędowość i kontakt z przyrodą.

Wszystkim współorganizatorom, instruktorom, komendzie rajdu, sztabowi i patrolom Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania za wspólną przygodę i organizację rajdu.


W dniu 11.10.2013r. odbyła się piesza pielgrzymka gromad zuchowych  i drużyn harcerskich z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach do Bogdanowic z okazji Jubileuszu 60-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bolesnej z Monasterzysk. Podczas pielgrzymowania był czas na śpiewanie, jak również na wyciszenie się oraz na modlitwę. Wszyscy zawierzyli Matce Boskiej miniony Rok Harcerski i prosili o łaski na następny. Obok wspólnej modlitwy spędzono czas na poznawaniu historii obrazu.

W 1751 roku dzięki fundacji Józefa Potockiego została wzniesiona i poświęcona nowa, murowana i zachowana do dnia dzisiejszego świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej w Monasterzyskach. Budowa ta łączyła się zapewne z kultem wizerunku Matki Boskiej Bolesnej, który zrodził się w XVIII wieku. Obraz ten pierwotnie znajdował się w domu prywatnym mieszkańca Monasterzysk Andrzeja Jaworskiego. Zauważono, iż na obrazie twarz Matki Boskiej przybiera różne wyrazy i zmienia się od smutnej po wesołą. W 1742 roku przez arcybiskupa Mikołaja Wyżyckiego obraz został uznany za cudowny i przeniesiony do kościoła. Wkrótce potem obraz otrzymał srebrną sukienkę, pod koniec XVIII wieku została ona wraz z licznymi wotami skonfiskowana przez władze austriackie i zamieniono ją wówczas na miedzianą, fundacji ks. Andrzeja Brykowskiego. Po zakończeniu II wojny światowej ostatni proboszcz ks. Antoni Joniec zabrał ze sobą obraz Matki Boskiej Bolesnej do Łańcuta i umieścił go w tamtejszej kaplicy zamkowej Potockich. W 1953 roku jego bratanek ks. Kazimierz Joniec przewiózł obraz do Bogdanowic koło Głubczyc na Śląsku Opolskim.

W dniu 08.10.2013r. delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  w Głubczycach wspólnie z Burmistrzem Głubczyc Panem Janem Krówką udała się do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu jako jednostki patronackiej nad Hufcem Głubczyce na uroczystości związane  z pożegnaniem żołnierzy udających się do Afganistanu oraz przywitali tych, którzy wrócili ostatnio z misji w Mali. Harcerze życzą szczęśliwego powrotu po zakończeniu misji.


W dniach 20-22 września 2013r. drużyna harcerska ?Kompleks? z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w III Zlocie Chorągwi Opolskiej ZHP ?Za Horyzont? który odbył się w Opolu na wyspie Bolko. Podczas zlotu powstały 4 podobozy: zuchowy, harcerski, starszo harcerski oraz wędrowniczy. Każdy patrol wybierał  jedną ze ścieżek tematycznych, która później wiązała się z wykonywaniem zadań podczas gry terenowej. Zlot stworzył okazje do przeżycia wyjątkowej harcerskiej przygody, otworzył nowe możliwości, dał szansę spotkania się z harcerskimi przyjaciółmi z całej Chorągwi. Dodatkową formą zlotową były warsztaty aktywności programowej. W sobotni wieczór odbył się koncert zespołu ?Dom o zielonych progach?. Zlot organizacyjnie i merytorycznie przygotowany był bardzo dobrze.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka