Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Harcerze i instruktorzy Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 10.05.2014 roku wzięli udział w uroczystości z okazji 160 lat Straży Pożarnej w Głubczycach. Uroczysta zbiórka pododdziałów odbyła się na placu pod Ratuszem Miejskim. Zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Dh Józef Kozina Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Głubczycach, został wyróżniony Lilijką Harcerską "NIEZAWODNY PRZYJACIEL". Lilijka jest najwyższym uznaniem i podziękowaniem za oddaną pomoc Komendzie Hufca ZHP w tworzeniu harcersko-młodzieżowych drużyn pożarniczych na terenie powiatu głubczyckiego.

W dniu 3 Maja 2014 roku Komenda Hufca, władze samorządowe, poczty sztandarowe szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, związków kombatanckich, instytucji państwowych oraz stowarzyszeń wraz z delegacjami zgromadziły się przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głubczycach, w ramach obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na Mszę Świętą do kościoła p.w. Narodzenia  Najświętszej Marii Panny. Po Mszy Świętej odbył się uroczysty apel przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach, w trakcie którego delegacje złożyły kwiaty.

Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!

W dniu 24 kwietnia 2014r. odbył się Rajd Św. Jerzego organizatorem była Komenda Hufca ZHP w Głubczycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach. W rajdzie udział wzięli zuchy i harcerze z naszego hufca. Trasa rajdu przebiegała Głubczyce ? Gołuszowice. Podczas wędrówki uczestnicy rozwiązywali różne zadania teoretyczne. Jeden z punktów kontrolnych był przygotowany przez żołnierzy z 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Celem rajdu była popularyzacja i propagowanie walorów turystyczno - krajoznawczych, integrowanie gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Na koniec Rajdu w Kościele Parafialnym w Gołuszowicach odbyła się msza Św. za zdrowie zuchów, harcerzy i opiekunów, oraz złożono kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w Gołuszowicach. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji rajdu, Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania.

Komenda Hufca

 W dniu 02.04.2014r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach była współorganizatorem Targów Edukacji i Pracy organizowanych ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, Urzędem Miasta i Gminy w Głubczycach, Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach. Targi Edukacji i Pracy odbyły się Ratuszu Miejskim w Głubczycach w ?Sali pod Aniołem?. W targach udział wzięły władze samorządowe Powiatu i Gminy Głubczyce oraz  Zastępca Starosty z Krnova  Pani Renata Ramazanowa. W czasie Targów wystawcy promowali działalność własnych firm i  jednostek prezentując oferty edukacyjne oraz oferty pracy. W targach uczestniczyło 21 uczelni wyższych z województwa opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz 30 instytucji i zakładów pracy. Targi skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Targi Edukacji i Pracy odwiedziło ok. 600 uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  z powiatu głubczyckiego.

Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji Targów Edukacji i Pracy Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania.

W dniu 02.04.2014 r. na Placu Jana Pawła II w Głubczycach odbyły się UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE IX ROCZNICĘ ŚMIERCI Ojca Świętego Jana Pawła II.


Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka