Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

  • W dniu 17.12.2013r. o godz. 10:30 na Górze św. Anny odbyła się uroczysta Msza Św. w 100 rocznicę urodzin ks. bpa Antoniego Adamiuka Patrona Komendy Hufca ZHP Głubczyce, po uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów na grobie biskupa. Następnie o godz. 16:00 delegacja harcerzy KH ZHP Z Głubczyc i Baborowa wzięła udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Opolskiej.

Hasło tegorocznego przekazania:
?WYJDŹ Z CIENIA. POKAŻ DOBRO!?

  •  W dniu 18.12.2013 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Miasta. Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 18.12.2013r. o godz. 15:00 w Kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie odbyła się uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przedstawicielom władz samorządowych, księżom, kombatantom, przyjaciołom ZHP oraz delegacjom gromad zuchowych i drużyn harcerskich z terenu działania hufca (Kietrza, Baborowa, Branic i Głubczyc).
  • W dniu 19.12.2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta z udziałem Kombatantów i Służb Mundurowych, Zakładów Pracy, Instytucji. Podczas spotkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 19.12.2013 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu. Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 19.12.2013r. o godz. 18:00 delegacja harcerzy z KH ZHP w Głubczycach uroczyście wniosła Betlejemskie Światło Pokoju do Kościoła Parafialnego w Głubczycach. Przekazanie było połączone z modlitwą w intencji patrona Hufca ZHP Głubczyce ks. bpa Antoniego Adamiuka w 100 rocznicę urodzin.
  • W dniu 20.12.2013 roku o godz. 11:00 delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w Jednostce Wojskowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. Podczas spotkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 20.12.2013 roku o godz. 12:30 delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w Jednostce Wojskowej 55 Batalionu Remontowego w Opolu. Podczas spotkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniach 20-23.12.2013r. zuchy i harcerze przekazywali Betlejemskie Światło Pokoju do swoich kościołów, szkół, instytucji, władz samorządowych zakładów pracy, firm, ludzi samotnych i chorych, mieszkańców społeczności lokalnej oraz przyjaciół wspierających harcerstwo.

DNIA 18 GRUDNIA 2013 ROKU PRZYPADAŁA 100 ROCZNICA URODZIN ŚP. KS. BPA ANTONIEGO ADAMIUKA, PATRONA KOMENDY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W GŁUBCZYCACH.


W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU DELEGACJA HUFCA ZHP GŁUBCZYCE WZIĘŁA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH NA GÓRZE ŚW. ANNY. W TYM DNIU ODBYŁA SIĘ  MSZA ŚW. W SANKTUARIUM ŚW. ANNY  ORAZ MODLITWA  I ZŁOŻENIE KWIATÓW NA GROBIE BISKUPA.


Z KOLEI 19 GRUDNIA 2013 ROKU  O GODZ. 18:00 INSTRUKTORZY, ZUCHY I HARCERZE UCZCILI PAMIĘĆ O BISKUPIE UCZESTNICZĄC W MODLITWIE W KOŚCIELE PARAFIALNYM W GŁUBCZYCACH.


KOMENDA HUFCA ZHP W GŁUBCZYCACH PRAGNIE ZŁOŻYĆ SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA OJCU GWARDIANOWI BŁAŻEJOWI KURAWSKIEMU
ZA POPROWADZENIE I KONCELEBRACJĘ MSZY ŚW.
 W INTENCJI 100 ROCZNICY URODZIN ŚP. KS. BPA ADAMIUKA.


Na Wzgórzu Adamiuka
                   
Ruszamy na Wzgórze Adamiuka!
Każdy swego munduru szuka.
Lilijkę przypina.
Pas swój dopina.
Zbiórkę na dworze robimy,
Uczestników liczymy,
Komendant woła: Ruszamy!
Więc idziemy, a i z radością wybiegamy,
Po drodze niemałej, kilometrów trzech,
Ciężkiej, że aż nam wszystkim zaparło dech.
Przed krzyżem usiąść postanowiliśmy,
Na miękkiej trawie się ułożyliśmy,
I słuchaliśmy co druh ma do obwieszczenia,
A było tego bardzo dużo do powiedzenia.
Gdy już skończyliśmy, krąg utworzyliśmy,
Iskierkę puściliśmy, ręce rozłożyliśmy,
I gdy do szkoły wracaliśmy, tak o to śpiewaliśmy.
Nigdy cię biskupie nie zapomnimy,
Wiarę w ciebie w sercach nosimy,
My mieszkańcy Głubczyc z miłością,
I z nieukrywaną wdzięcznością.

Autor: Jan Skoumal
harcerz,
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Tadeusza Kościuszki w Głubczycach


[zobacz biuletyn]

W dniu 11 listopada 2013 roku o godz. 11.00 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Głubczycach. Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego oddano hołd poległym bohaterom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy. W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciele związków kombatanckich, dyrekcja i młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji oraz mieszkańcy Głubczyc. Z kolei wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowej mowy Burmistrza Głubczyc Pana Jana Krówki oraz Niepodległościowego Apelu Poległych. W uświetnienie uroczystości zaangażowała się młodzież szkolna i harcerze pod kierunkiem Pana Józefa Kaniowskiego, którzy wystąpili z programem artystycznym, podczas którego recytowano wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne. Na zakończenie delegacje uroczyście złożyły wiązanki kwiatów na płycie pomnika.

Komenda Hufca ZHP składa szczególne podziękowania
dla Drużyn Sztandarowych z Zespołu Szkół w Lisięcicach
oraz z Zespołu Szkół w Pietrowicach Głubczyckich.

W dniu 8 listopada 2013 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z okazji Zlotu Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach i 95 ? rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli harcerze i kadra instruktorska ZHP, związki kombatanckie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko, lokalne władze samorządowe: Zarząd Powiatu na czele z wice Starostą Głubczyckim Panem Piotrem Soczyńskim, Radni Powiatu Głubczyckiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Stanisławem Krzaczkowskim i wiceprzewodniczącą Panią Marią Farasiewicz, gospodarz uroczystości Burmistrz Głubczyc Pan Jan Krówka, Radni Miasta i Gminy Głubczyce na czele z Przewodniczącym Rady Panem Kazimierzem Naumczykiem i wiceprzewodniczącym Panem Tadeuszem Ciechanowskim, Sekretarz Gminy Głubczyce Pani Anna Hauptman Głogiewicz, Burmistrz Baborowa Pani Elżbieta Kielska, zastępca Burmistrza Kietrza Pan Jacek Karpina i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Wójtowicz, Wójt Branic Pani Maria Krompiec i przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Szyhyński. Honorowym gościem była Starostka Miasta Krnova Pani Renata Ramazanova. W zlocie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Pan płk Janusz Gawłowski -dowódca batalionu, Pan mjr Dariusz Chądziński - szef sekcji wychowawczej 10 Blog, zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu Pan mjr Paweł Horwat, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Głubczycach. Ponadto uroczystość uświetniła obecność dyrekcji, pocztów sztandarowych i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głubczyckiego, przedstawicieli zakładów pracy i instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Zlot był okazją do zaprezentowania środowisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyc, Kietrza, Baborowa i Branic.

Była to swoista lekcja wychowania patriotycznego. Spotkanie było nie tylko czasem wspomnień, ale też okazją do podsumowania minionych lat i działalności Komendy Hufca ZHP. Była to również możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną hufcowi. Na wniosek Komendy Hufca ZHP kapituła Rady Miasta Głubczyce przyznała Herb Głubczyc Panu mjr Dariuszowi Chądzińskiemu ? za wieloletnią współpracę na rzecz społeczności harcerskiej i lokalnej. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała ?Statuetkę Dar Serca? Panu płk Januszowi Gawłowskiemu dowódcy Batalionu 10 Blog, Pani Alicji Szuba Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, Pani Jolancie Wojtuś Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, Pani Jadwidze Tarnawskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu oraz Pani Halinie Jeżewskiej doktorowi nauk medycznych. Statuetka jest wyrazem podziękowania i wdzięczności za długoletnią współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP.

Uroczystość zlotu uświetniła salwa honorowa w wykonaniu kampanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod dowództwem Pana por. Dawida Tybury oraz orkiestra dęta OZI BRAS z Kątów Opolskich. Apel Poległych z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości odczytał Pan mjr Dariusz Chądziński. Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez harcerki Kamilę Klein i Jolantę Piątkowską.

Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń w ?Klubie  na Skrzyżowaniu?. Była to okazja do wspomnień o harcerskich wędrówkach podczas Harcerskiej Akcji Zimowej, Harcerskiej Akcji Letniej oraz podsumowaniu przedsięwzięć programowych, w których uczestniczyło ok. 270 zuchów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej. Mijający właśnie rok, to czas poświęcony Julianowi Tuwimowi oraz patronowi harcerstwa polskiego błogosławionemu księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiego. Obie te osoby swoim życiem pokazywały, że praca kształtuje harcerza, który całym życiem służy Bogu, Polsce i Ojczyźnie.


18 grudnia 2013 roku przypada 100 rocznica urodzin opolskiego biskupa pomocniczego Antoniego Adamiuka w Głubczycach, który jest patronem Komendy Hufca Głubczyce. Na zlocie omówiono tematykę i główne założenia uroczystości, które zostaną połączone z wniesieniem Betlejemskiego Światełka Pokoju do Baborowa i Głubczyc. Harcerze i instruktorzy wezmą również udział w uroczystej Mszy św. na Górze Św. Anny.


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa serdeczne podziękowania wszystkim harcerzom, instruktorom, władzom samorządowym, związkom kombatanckim, dyrekcji i uczniom szkół powiatu głubczyckiego, służbom mundurowym  oraz mieszkańcom Głubczyc za pomoc i udział w zlocie.

W dniu 15.10.2013r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rada Przyjaciół Harcerstwa złożyła wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i instruktorom Hufca ZHP najserdeczniejsze życzenia. Wielu osiągnięć na polu zawodowym i osobistym, mnóstwo wzruszeń i radości, ogromu satysfakcji z pełnionej każdego dnia służby instruktorskiej.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka