Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 12.03.2014r. harcerze z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach brali udział w Dniu Otwartych Koszar w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu. Harcerze mieli okazję do bliższego przyjrzenia się pracy i służbie żołnierzy. Żołnierze pokazali na placu apelowym w jednostce swój sprzęt, który służy im w kraju i na misjach. Pojazdy transportowe, przeładunkowe, medyczne, amerykański Hummer, KTO ROSOMAK stanowiły jedną z wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień. Każdy, mógł poczuć się przez moment kierowcą olbrzymiej ciężarówki w jej kabinie, nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, zająć miejsce w Rosomaku, przymierzyć wojskowy sprzęt i wyposażenie. Na specjalnie stworzonej strzelnicy paintballowej można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Młodzież zapoznała się z historią i działalnością jednostki w kraju oraz zadaniami wykonywanymi na misjach wojskowych, na których służyli lub służą żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej wyświetlono w Sali Tradycji prezentację multimedialną. Na podsumowanie wizyty Wojskowi kucharze przygotowali grochówkę. W obchodach wzięło udział 50 zuchów, harcerzy i harcerzy starszych z drużyn: drużyna pożarnicza ze szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, drużyna strarszoharcerska ?Odwilż? z Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, drużyna wielopoziomowa z Zespołu Szkół z Lisięcic i drużyna wielopoziomowa środowiskowa Paradox z Głubczyc wraz z instruktorami.

W dniu 02 marca 2014 roku harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 70 rocznicę zbrodni popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej zamieszkującą kresy wschodnie II RP w Hucie Pieniackiej w Babicach. Podczas spotkania harcerze zaciągnęli honorową wartę, a montaż słowno-muzyczny wykonali harcerze i uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Baborowie. Po uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą pamięci ofiar zbrodni.

W dniu 01.03.2014 roku w Kościele Parafialnym w Głubczycach odbyła się  uroczysta Msza Św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych. Po mszy harcerze zaciągnęli honorową wartę i wspólnie z władzami samorządowymi złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową w Kościele Parafialnym.

W dniu 21.02.2014r. w kawiarence harcerskiej w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy, harcerze, zuchy oraz skauci czescy z Krnova. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze przy słodkim poczęstunku i śpiewie piosenek harcerskich oraz miłych gestach np. wręczenie przyjaciołom z Czech drobnego upominku wraz z życzeniami. W dalszej części spotkania harcerze i skauci z K3 z Krnova  razem grali w gry planszowe, rysowali i tańczyli. Na zakończenie zostały przyjęte propozycje wspólnego działania na rok 2014.

W dniach 17.02 ? 28.02.2014 roku Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach była organizatorem Harcerskiej Akcji Zimowej 2014. Akcja zorganizowana była dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Głubczyce. Sztab akcji mieścił się w Ratuszu Miejskim w Głubczycach w sali Pod Aniołem. Nad bezpieczeństwem i sprawnym funkcjonowaniem przebiegu akcji czuwało 15 instruktorów oraz 12 harcerzy starszych i wędrowników. Gośćmi honorowymi Harcerskiej Akcji Zimowej 2014 byli Burmistrz Głubczyc Pan Jan Krówka, Przewodniczący Rady Miasta Pan Kazimierz Naumczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Barbara Piechaczek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Głubczycach Pan Adam Buchaniec. W akcji wzięło udział ok. 1 500 dzieci. Uczestnicy HAZ mieli codziennie zagwarantowane drugie śniadanie oraz wiele atrakcji polegających na umileniu dzieciom czasu poprzez zajęcia plastyczne, rysunkowe, zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, konkursy, zorganizowano projekcje bajek i filmów, wyjście do muzeum oraz zajęcia sportowe. Ponadto dzieci i młodzież miały możliwość uczestniczenia w grach terenowych na terenie miasta Głubczyce. Dodatkową formą wypoczynku były wyjazdy do Raciborza na lodowisko. W czasie zimy młodzież miała możliwość zwiedzania Powiatowej Komendy Policji w Głubczycach. Podczas wizyty dzieci mogły zapoznać się z funkcjonowaniem Komendy. Odwiedzili również Powiatową Państwową Straż Pożarną w Głubczycach. Dzieciom został zademonstrowany sprzęt pożarniczy oraz przedstawione zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W akcję zimową włączyli się również funkcjonariusze Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, którzy w trakcie spotkania z uczestnikami HAZ przeprowadzili pogadankę na temat działalności Straży Granicznej oraz zaprezentowali pokaz sprzętu. Z kolei żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej przygotowali pogadankę i zapoznali uczestników HAZ z działalnością opolskiej jednostki ? jej historią, tradycjami i dniem dzisiejszym oraz przedstawili specyfikę służby w Brygadzie i na misjach. Żołnierze zorganizowali młodej publiczności również pokaz sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy wyjeżdżających na misje do Afganistanu. Każdy chętny mógł przymierzyć wojskowe wyposażenie i poczuć się przez chwilę prawdziwym żołnierzem. Żołnierze przedstawili młodej publiczności świat wojskowych misji ? kraje w których przebywali lub przebywają obecnie opolscy żołnierze ? z zwyczajami ich mieszkańców, ich specyfiką i kulturą. W czasie ferii jednostka na Harcerską Akcję Zimową oddelegowała 2 żołnierzy, którzy pomagali w  zabezpieczeniu logistycznym.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
s k ł a d a
serdeczne podziękowania Sztabowi H A Z, Instruktorom ZHP, Nauczycielom, Dyrektorom Szkół.
Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
Komendantowi Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
Komendantom Straży Pożarnej i Policji w Głubczycach.
Dziękujemy TV Głubczyce, Radiu Opole, Głosowi Głubczyc oraz Nowej Trybunie
Opolskiej za informowanie mieszkańców Głubczyc o przeprowadzanej
Harcerskiej Akcji Zimowej 2014.
Składamy również podziękowania sponsorom i Przyjaciołom Harcerstwa
za bezcenną pomoc w czasie trwania HAZ 2014.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka