Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach było organizatorem XXVIII  harcerskiego rajdu jesiennego ?Granicznym Szlakiem?. Rajd dobywał się w dniach od 11 do 12.10.2013r. Celem rajdu była promocja walorów turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu głubczyckiego, integracja gromad zuchowych i harcerskich, zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, doskonalenie pozytywnych wartości i postaw zawartych w Prawie Harcerskim. Trasa rajdu przebiegała między innymi przez takie miejsca jak Bogdanowice, Pietrowice, Mokre, Mokre kolonia, Bursztet. W rajdzie brało udział 150 uczestników. Każdy patrol rajdowy otrzymał puchar i dyplom za uczestnictwo w rajdzie, zadania przedrajdowe i zebrane punkty. Puchary i dyplomy ufundowali: Śląsko-Małopolski Odział Straży Granicznej w Raciborzu, 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Urząd Miejski w Głubczycach, Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach i Komenda Hufca ZHP w Głubczycach. Podsumowanie Rajdu odbyło się w dniu 12.10.2013r w Zespole Szkół w Pietrowicach Głubczyckich podczas apelu końcowego.

Gromady Zuchowe i drużyny harcerskie biorące udział w rajdzie: Pograniczniaki z Pietrowic, Horyzont ze Ściborzyc Wielkich, Nambik z Kietrza, Wesołe nutki z Kietrza, Paradox z Głubczyc, Iskierki, Płomyki, Turyści ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głubczycach i Kompleks z Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach. Rozśpiewane gromady zuchowe i drużyny harcerskie dzielnie maszerowały. Wspaniała atmosfera to coś, co zuchy i harcerze pamiętają. Tworzy ją przygoda, obrzędowość i kontakt z przyrodą.

Wszystkim współorganizatorom, instruktorom, komendzie rajdu, sztabowi i patrolom Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania za wspólną przygodę i organizację rajdu.


W dniu 11.10.2013r. odbyła się piesza pielgrzymka gromad zuchowych  i drużyn harcerskich z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach do Bogdanowic z okazji Jubileuszu 60-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bolesnej z Monasterzysk. Podczas pielgrzymowania był czas na śpiewanie, jak również na wyciszenie się oraz na modlitwę. Wszyscy zawierzyli Matce Boskiej miniony Rok Harcerski i prosili o łaski na następny. Obok wspólnej modlitwy spędzono czas na poznawaniu historii obrazu.

W 1751 roku dzięki fundacji Józefa Potockiego została wzniesiona i poświęcona nowa, murowana i zachowana do dnia dzisiejszego świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej w Monasterzyskach. Budowa ta łączyła się zapewne z kultem wizerunku Matki Boskiej Bolesnej, który zrodził się w XVIII wieku. Obraz ten pierwotnie znajdował się w domu prywatnym mieszkańca Monasterzysk Andrzeja Jaworskiego. Zauważono, iż na obrazie twarz Matki Boskiej przybiera różne wyrazy i zmienia się od smutnej po wesołą. W 1742 roku przez arcybiskupa Mikołaja Wyżyckiego obraz został uznany za cudowny i przeniesiony do kościoła. Wkrótce potem obraz otrzymał srebrną sukienkę, pod koniec XVIII wieku została ona wraz z licznymi wotami skonfiskowana przez władze austriackie i zamieniono ją wówczas na miedzianą, fundacji ks. Andrzeja Brykowskiego. Po zakończeniu II wojny światowej ostatni proboszcz ks. Antoni Joniec zabrał ze sobą obraz Matki Boskiej Bolesnej do Łańcuta i umieścił go w tamtejszej kaplicy zamkowej Potockich. W 1953 roku jego bratanek ks. Kazimierz Joniec przewiózł obraz do Bogdanowic koło Głubczyc na Śląsku Opolskim.

W dniu 08.10.2013r. delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  w Głubczycach wspólnie z Burmistrzem Głubczyc Panem Janem Krówką udała się do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu jako jednostki patronackiej nad Hufcem Głubczyce na uroczystości związane  z pożegnaniem żołnierzy udających się do Afganistanu oraz przywitali tych, którzy wrócili ostatnio z misji w Mali. Harcerze życzą szczęśliwego powrotu po zakończeniu misji.


W dniach 20-22 września 2013r. drużyna harcerska ?Kompleks? z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w III Zlocie Chorągwi Opolskiej ZHP ?Za Horyzont? który odbył się w Opolu na wyspie Bolko. Podczas zlotu powstały 4 podobozy: zuchowy, harcerski, starszo harcerski oraz wędrowniczy. Każdy patrol wybierał  jedną ze ścieżek tematycznych, która później wiązała się z wykonywaniem zadań podczas gry terenowej. Zlot stworzył okazje do przeżycia wyjątkowej harcerskiej przygody, otworzył nowe możliwości, dał szansę spotkania się z harcerskimi przyjaciółmi z całej Chorągwi. Dodatkową formą zlotową były warsztaty aktywności programowej. W sobotni wieczór odbył się koncert zespołu ?Dom o zielonych progach?. Zlot organizacyjnie i merytorycznie przygotowany był bardzo dobrze.


W dniach 06-12 sierpnia 2013r.Toruń stał się stolicą harcerzy i skautów. Na zlot przybyło ponad 2 tysięcy harcerek i harcerzy osób z Polski i z zagranicy. Zlot organizowany był w setną rocznicę urodzin patrona polskich harcerzy ? bł. Ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który pochodził z nieodległej od Torunia Chełmży. W zlocie udział wzięła 35-osobowa grupa zuchów i harcerzy reprezentująca drużyny harcerskie z Kietrza i Głubczyc. Był to czas, w którym nasi harcerze poznali nowych przyjaciół, brali udział w wędrówkach, grach, rajdach. Każda z drużyn wybierała ?ścieżkę? czyli plan zajęć, które wykonywała w czasie pobytu. Gościem honorowym zlotu był Prezydent RP Bronisław Komorowski. Na zakończeniezlotu odbyła się uroczysta Msza Św. której przewodniczył Ks. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po mszy polowej odbyła się debata organizacji harcerskich oraz władz samorządowych na temat realizacji patriotyzmu przez harcerzy.

[zobacz zdjęcia]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka