Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

 W dniu 02.04.2014r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach była współorganizatorem Targów Edukacji i Pracy organizowanych ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, Urzędem Miasta i Gminy w Głubczycach, Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach. Targi Edukacji i Pracy odbyły się Ratuszu Miejskim w Głubczycach w ?Sali pod Aniołem?. W targach udział wzięły władze samorządowe Powiatu i Gminy Głubczyce oraz  Zastępca Starosty z Krnova  Pani Renata Ramazanowa. W czasie Targów wystawcy promowali działalność własnych firm i  jednostek prezentując oferty edukacyjne oraz oferty pracy. W targach uczestniczyło 21 uczelni wyższych z województwa opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz 30 instytucji i zakładów pracy. Targi skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Targi Edukacji i Pracy odwiedziło ok. 600 uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  z powiatu głubczyckiego.

Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji Targów Edukacji i Pracy Komenda Hufca ZHP składa serdeczne podziękowania.

W dniu 02.04.2014 r. na Placu Jana Pawła II w Głubczycach odbyły się UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE IX ROCZNICĘ ŚMIERCI Ojca Świętego Jana Pawła II.


W dniu 12.03.2014r. harcerze z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach brali udział w Dniu Otwartych Koszar w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu. Harcerze mieli okazję do bliższego przyjrzenia się pracy i służbie żołnierzy. Żołnierze pokazali na placu apelowym w jednostce swój sprzęt, który służy im w kraju i na misjach. Pojazdy transportowe, przeładunkowe, medyczne, amerykański Hummer, KTO ROSOMAK stanowiły jedną z wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień. Każdy, mógł poczuć się przez moment kierowcą olbrzymiej ciężarówki w jej kabinie, nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, zająć miejsce w Rosomaku, przymierzyć wojskowy sprzęt i wyposażenie. Na specjalnie stworzonej strzelnicy paintballowej można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Młodzież zapoznała się z historią i działalnością jednostki w kraju oraz zadaniami wykonywanymi na misjach wojskowych, na których służyli lub służą żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej wyświetlono w Sali Tradycji prezentację multimedialną. Na podsumowanie wizyty Wojskowi kucharze przygotowali grochówkę. W obchodach wzięło udział 50 zuchów, harcerzy i harcerzy starszych z drużyn: drużyna pożarnicza ze szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, drużyna strarszoharcerska ?Odwilż? z Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, drużyna wielopoziomowa z Zespołu Szkół z Lisięcic i drużyna wielopoziomowa środowiskowa Paradox z Głubczyc wraz z instruktorami.

W dniu 02 marca 2014 roku harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 70 rocznicę zbrodni popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej zamieszkującą kresy wschodnie II RP w Hucie Pieniackiej w Babicach. Podczas spotkania harcerze zaciągnęli honorową wartę, a montaż słowno-muzyczny wykonali harcerze i uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Baborowie. Po uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą pamięci ofiar zbrodni.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka