Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 02.04.2015 r. odbył się Marsz Pamięci upamiętniający X Rocznicę Śmierci Św. Jana Pawła II pod hasłem ?Czuwajcie i módlcie się!?. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach zapewniła zabezpieczenie logistyczne trasy rozpoczętej w Głubczycach i wiodącej przez miejscowości: Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Mokre Wieś. Marsz zakończył się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych nabożeństwem z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II.
O godz. 21:00 odbył się uroczysty apel i montaż słowno-muzyczny poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, zaciągnięto wartę honorową, natomiast o godzinie 21:37 władze samorządowe, mieszkańcy Głubczyc i okolicznych miejscowości, a także harcerze i młodzież szkolna złożyła wiązanki kwiatów oraz znicze przed tablicą pamiątkową na Placu Jana Pawła II w Głubczycach.

 

W dniu 17.03.2015 r. w Łambinowicach odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf - niemieckiego obozu jenieckiego z czasów II wojny światowej z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych i służb mundurowych. Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach reprezentowała drużyna harcerska z Zespołu Szkół w Lisięcicach. Uroczystość przebiegała wg następującej kolejności: apel pamięci, salwa honorowa, wspólna modlitwa oraz złożenie kwiatów przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach.


W dniu 27.03.2015 r. o godz. 17.00 Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  w Głubczycach w imieniu swoim, jak i wszystkich organizatorów zaprasza gromady zuchowe i drużyny harcerskie, instruktorów, młodzież i mieszkańców Gminy Branice na Harcerskie Czuwanie i Drogę Krzyżową, która rozpocznie się w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach. Następnie wspólnie będziemy przeżywać Drogę Krzyżową ulicami Branic. Szczegółowy program czuwania i drogi krzyżowej zamieszczamy poniżej. Zapraszamy do udziału!

[zobacz program]

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj !

W dniu 08.03.2015 roku harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego z Bogdanowic, Baborowa i Głubczyc uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 71 rocznicę zbrodni popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej zamieszkującej kresy wschodnie II RP w Hucie Pieniackiej w Babicach. Podczas spotkania harcerze zaciągnęli honorową wartę, a montaż słowno-muzyczny wykonała uczennica Publicznego Gimnazjum w Baborowie. Po uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą pamięci ofiar zbrodni. Następnie w świetlicy wiejskiej w Babicach odbyło się wręczenie Statuetki ?Dar Serca? Pani Danucie Skalskiej, prowadzącej w Polskim Radiu Katowice autorską audycję "Lwowska Fala" i prezes bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa za wieloletnią współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP Głubczyce.

Dnia 1 marca 2015 r. o godzinie 11.30, w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Narodzenia N.M.P. w Głubczycach odbyła się uroczysta msza święta z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Po uroczystej mszy złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową. 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka