Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę było okazją do zorganizowania przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach "Biwaku Niepodległościowego", który był jednym z przedsięwzięć z okazji tak wyjątkowej rocznicy. Przez cały weekend nasze zuchy i harcerze brali udział  w różnych uroczystościach. Wspólnie spędzony czas poświęciliśmy na kominek, uroczysty apel podczas, którego Komendant Hufca mianował nowych instruktorów. Zorganizowaliśmy grę terenową "Dla Niepodległej" w Parku Miejskim, śpiewaliśmy i przygotowywaliśmy się do Uroczystego Apelu przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego. Na biwaku gościliśmy harcerzy z Brzegu, którzy wspólnie z nami brali udział w niepodległościowym świętowaniu.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W sobotę, 10 listopada 2018 roku delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczyła we Mszy świętej, a następnie w uroczystościach odsłonięcia  Pomnika Św. Jana Pawła II w Głubczycach. Harcerze zaciągnęli wartę honorową oraz przekazali tubę z Aktem Erekcyjnym do wmurowania.
 

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach podejmuje Akcję "Zapalmy Znicz" trwającej od 27 do 31 października 2018 r. Polega ona  na sprzątaniu zaniedbanych i zapomnianych grobów instruktorów ZHP, żołnierzy i nauczycieli oraz pomocy w sprzątaniu osobom starszym i samotnym. Podejmując się udziału w w/w akcji należy przesłać zdjęcie i meldunek z wykonania zadania do 05.11.2018 r.

Podczas akcji pamiętajmy o tych co odeszli i zapalmy znicze na grobach bliskich nam osób oraz bohaterów walczących za wolność naszej Ojczyzny.

Dnia 19.10.2018 r. w Głubczycach przy ul. Sobieskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie Krzyża Harcerskiego z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, zuchy, harcerze, instruktorzy oraz mieszkańcy. Po symbolicznym przecięciu szarfy Krzyż Harcerski poświęcił Ks. Proboszcz Michał Ślęczek oraz Ojciec Urban Adam Bąk. Ustępujący Komendant Hufca ZHP Głubczyce hm. Ryszard Kańtoch przekazał uroczyście Sztandar Hufca Głubczyce obejmującej funkcję Komendanta Hufca phm. Katarzynie Mojzyk. Następnie przedstawiciele drużyn harcerskich i gromad zuchowych w asyście Burmistrza Głubczyc i  hm. Ryszarda Kańtocha posadzili drzewo - Buk Fontannowy.

[ZOBACZ FILM]  [ZOBACZ ZDJĘCIA]

W dniu 19 października 2018 r. w "Sali pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyła się uroczysta zbiórka. Harcmistrz Ryszard Kańtoch zakończył nią swoją 35-letnią służbę instruktorską na stanowisku Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Na zbiórce obecnych było wielu zaproszonych gości, przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych, przedsiębiorstw, instytucji, związków kombatanckich, dyrektorzy szkół, zuchy, harcerze i  instruktorzy oraz przyjaciele głubczyckiego Hufca. W swojej przemowie podziękował wszystkim za długoletnią współpracę: "(...)Miałem zaszczyt traktować harcerską służbę jako najważniejszy i honorowy obowiązek zgodnie z Ideałami, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz Zobowiązaniem Instruktorskim dla dobra Ojczyzny i Harcerstwa. Kończąc służbę czuję się zobowiązany do złożenia najserdeczniejszych podziękowań za dobrą, owocną i przyjemną współpracę, a okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc oraz serdeczną atmosferę towarzyszącą naszym wzajemnym kontaktom i wspólnym przedsięwzięciom na rzecz zuchów i harcerzy oraz Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach."

Na ręce Komendanta składane były również wyróżnienia, podziękowania i gratulacje za harcerską służbę.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka