Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

 

Nasze zuchy, harcerzy i instruktorów również  odwiedził Święty Mikołaj.  Podczas biwaku mikołajkowego w dniach 7-8 grudnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach, gromady zuchowe i drużyny harcerskie naszego hufca przygotowywały się na przybycie Świętego Mikołaja. Prezentowały piosenki, pląsy, po czym wzruszony gość obdarowywał je prezentami. Ponadto uczestnicy czynnie włączyli się do udziału w konkursie zorganizowanym przez kadrę biwaku. Mikołajkowe spotkanie minęło zuchom, harcerzom w radosnej atmosferze na wspólnych zabawach i śpiewaniu.
 
 
W czwartek, 15 listopada delegacja harcerzy Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Starosty Głubczyckiego Pana Józefa Koziny. Pan Józef był przyjacielem głubczyckich harcerzy, zawsze wspierał  nas dobrym słowem i uczestnictwem w harcerskich uroczystościach. "Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez. I są także osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień".

W środę, 14 listopada delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach  wzięła udział w uroczystości Nadania Imienia "Powstańców Śląskich" Placówce Straży Granicznej w Opolu w 10 rocznicę jej powołania.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W niedzielę, 11 listopada zuchy, harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięli udział we Mszy świętej w intencji ojczyzny, a następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach w Uroczystym Apelu przygotowanym przez Komendę Hufca ZHP w Głubczycach. Po przemowie Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy, drużyna harcerska i uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi z Bogdanowic przygotowała wzruszający blok artystyczny. Po występie uczestnicy uroczystości wypuścili balony w barwach narodowych dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka