Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 06.06.2018 r. nasza Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, przy współpracy z Gminą Głubczyce, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach, Zespołem Szkół  w Pietrowicach oraz 10 Opolską Brygadą Logistyczną była organizatorem Zucholandii 2018. Uczestniczyło w niej blisko 300 osób: zuchów, harcerzy z  naszego powiatu, uczniów Zespołu Szkół  w Pietrowicach oraz  przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Głubczycach i z  Przedszkoli z Ostrawy.  

Zucholandia odbywała się na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Pietrowice. Przygotowano szereg atrakcji: gry i zabawy na świeżym powietrzu, tańce i pląsy harcerskie, rozgrywki sportowe, bieg patrolowy na sprawności zuchowe, malowanie twarzy, pokaz sprzętu i umundurowania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, piknik harcerski z poczęstunkiem. Dopisała nam piękna pogoda, a uśmiech dzieci był świadectwem udanej zabawy.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
już po raz kolejny organizuje dla dzieci i młodzieży
Harcerską Akcję Letnią i Nieobozową Akcję Letnią.

Harcerska Akcja Letnia 2018
odbywać się będzie nad morzem w
Ośrodku Kolonijno-Wczasowym „Urszula” w Darłówku Wschodnim. Terminy kolonii:

turnus I: 02.08-14.08.2018r.
turnus II: 14.08-26.08.2018r.

Nieobozowa Akcja Letnia 2018 odbywać się będzie na bazie
Stanicy-Schroniska w Ściborzycach Małych.
Kolonia Harcerska przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży
należących do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i harcerzy z gminy Głubczyce.
Nieobozowa Akcja Letnia została podzielona na trzy turnusy:

termin I: 30.07-03.08.2018r.
termin II: 06.08-10.08.2018r.
termin III: 13.08-17.08.2018r

Ponadto patrol harcerzy starszych z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
będzie reprezentował Hufiec na
Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku - 100-lecie harcerstwa.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
udziela dodatkowych informacji pod numerem telefonu 77 485 26 78 oraz 537 161 979

28 czerwca 2018 r. w Opolu, 10 Opolska Brygada Logistyczna im. płk. Piotra Wysockiego świętowała 19-stą rocznicę swojego istnienia. W obchodach tej uroczystości wzięła udział delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Podczas uroczystości z rąk dowódcy 10  Brygady Logistycznej  wyróżniający się żołnierze i pracownicy wojska odebrali odznaki pamiątkowe, listy gratulacyjne i podziękowania. Żołnierze otrzymali również podziękowania za bieżącą działalność od przedstawicieli związków weteranów i kombatantów oraz organizacji pozarządowych. Dowódca uhonorował również osoby, które wspierają 10 Brygadę Logistyczną w realizacji codziennych zadań, wśród nich uhonorowano Burmistrza Głubczyc Pan Adam Krupa, Panią Barbara Piechaczek oraz Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.
Oficjalną część obchodów zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia, po której przegrupowano oddziały do defilady. Na koniec uroczystości wszystkich gości zaproszono na pokaz musztry paradnej oraz pokaz historycznego sprzętu wojskowego.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

W dniu 26 maja 2018 r. 100-osobowa delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w obchodach 97. Rocznicy III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny. III Powstanie Śląskie było ostatnim większym zrywem ludności śląskiej, które zakończyło się wielkim politycznym sukcesem, za którym stali nie tylko żołnierze, ale i zwykła ludność cywilna. Zuchy z Kietrza oraz zuchy i harcerze z Lisięcic wykonały piosenki powstańcze, za co otrzymały gromkie brawa.

Uroczystości rozpoczęły się od apelu pamięci i salwy honorowej, po której uczestnicy złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Powstańczego. W uroczystościach wzięli udział także kombatanci z całego województwa opolskiego, władze samorządowe województwa i służby mundurowe. Po uroczystościach harcerze i zuchy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach  odwiedzili grób patrona naszego hufca ks. Biskupa Antoniego Adamiuka, gdzie zaciągnięto wartę honorową oraz Pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i znicze.

Uczestnictwo w tak ważnych dla Śląska Opolskiego wydarzeniach potęguje w nas patriotyzm. Ważne jest pielęgnowanie i rozszerzanie pamięci o Powstańcach Śląskich, bo dziś zbyt mało pamiętamy o tych, którzy walczyli by być u siebie, którzy tworzyli historię tej ziemi.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Dnia 24.05.2018 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się uroczystości związane z 27. Rocznicą Powstania Straży Granicznej. Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, który uroczyście przywitał gości i wygłosił przemówienie. W dniu święta Straży Granicznej złożono podziękowania funkcjonariuszom oraz pracownikom oraz wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Nasza Komenda Hufca otrzymała z rąk płk Adama Jopka Medal Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, który przyznawany jest w dowód uznania za wsparcie udzielane Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Natomiast płk Adam Jopek odebrał z rąk Komendanta Hufca ZHP w Głubczycach statuetkę „Dar Serca”, która jest wyrazem podziękowania i wdzięczności za współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP w Głubczycach. Na Zamku Piastowskim odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Na dziedzińcu zamku służby mundurowe zaprezentowały sprzęt wojskowy, pojazdy oraz uzbrojenie.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka