Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

 


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach ze smutkiem zawiadamia, że w dniu 16.02.2013 roku w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej w Włodzieninie odbyło się Ostatnie Pożegnanie Druha Harcmistrza Mieczysława Broczkowskiego wieloletniego Komendanta Hufca i twórcę wielu programów zlotów obozów harcerskich, alertów, budowniczego Krzyża Harcerskiego, propagatora naszego regionu tradycji i obyczajów Śląska Opolskiego.

Druhu Mieczysławie żegnamy Cię z żalem dedykując słowa piosenki instruktorskiej: „Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów, przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów”.

Łączymy się w bólu z Rodziną i najbliższymi
Zuchy, Harcerze, Instruktorzy,
Komenda Hufca ZHP Głubczyce

Czuwaj!
hm. Ryszard Kańtoch

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka