Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Dnia 19.10.2018 r. w Głubczycach przy ul. Sobieskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie Krzyża Harcerskiego z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, zuchy, harcerze, instruktorzy oraz mieszkańcy. Po symbolicznym przecięciu szarfy Krzyż Harcerski poświęcił Ks. Proboszcz Michał Ślęczek oraz Ojciec Urban Adam Bąk. Ustępujący Komendant Hufca ZHP Głubczyce hm. Ryszard Kańtoch przekazał uroczyście Sztandar Hufca Głubczyce obejmującej funkcję Komendanta Hufca phm. Katarzynie Mojzyk. Następnie przedstawiciele drużyn harcerskich i gromad zuchowych w asyście Burmistrza Głubczyc i  hm. Ryszarda Kańtocha posadzili drzewo - Buk Fontannowy.

[ZOBACZ FILM]  [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka