Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 08.05.2018r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami  Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach odbyła się uroczystość związana z dniem Patrona Szkoły, w której udział wzięli Burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa  Dyrektor ZOKiS Stanisław Krzaczkowski oraz komendant ZHP hm. Ryszard Kańtoch. Po montażu słowno – muzycznym w wykonaniu drużyny harcerskiej „Iskry” wystąpiły przedszkolaki z piosenką  "Niech żyje Polska", którą odśpiewali wszyscy uczestnicy. Święto Patrona Szkoły było również okazją do podziękowań jakie dyrektor szkoły złożył władzom Gminy i Komendantowi ZHP za wieloletnią współpracę i wsparcie w działalności szkoły.   

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka