Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 08.05.2018r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach upamiętniła uroczystym apelem 73. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej i 99. Rocznicę Powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. 8 maja 1945r. III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitulację, która zakończyła trwającą od 1 września 1939r. 6-letnią wojnę w Europie. Wojnę, która była największym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym ukazującym mroczną stronę ludzkiej natury.

O godzinie 12:00 przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedszkolaków, Związków Kombatanckich, gromad zuchowych i drużyn harcerskich wraz z instruktorami oraz mieszkańców Głubczyc.

Po apelu głos zabrała Prezes Związku  Inwalidów Wojennych RP oraz Prezes Zarządu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Pani Amelia Mamczar, następnie wręczone zostały statuetki Marszałka Józefa Piłsudskiego, przyznane przez Zarząd Inwalidów Wojennych RP za okazaną pomoc i współpracę Panu Staroście Głubczyckiemu Józefowi Kozinie, Panu Burmistrzowi Głubczyc Adamowi Krupie oraz Komendantowi Hufca Ryszardowi Kańtoch, ponadto Dyplomy Uznania otrzymały Pani Barbara Piechaczek i Pani Halina Kleniewska. Montaż słowno- muzyczny przygotowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach upamiętniające poległych na frontach II Wojny Światowej. 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka