Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniu 06.06.2018 r. nasza Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, przy współpracy z Gminą Głubczyce, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach, Zespołem Szkół  w Pietrowicach oraz 10 Opolską Brygadą Logistyczną była organizatorem Zucholandii 2018. Uczestniczyło w niej blisko 300 osób: zuchów, harcerzy z  naszego powiatu, uczniów Zespołu Szkół  w Pietrowicach oraz  przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Głubczycach i z  Przedszkoli z Ostrawy.  

Zucholandia odbywała się na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Pietrowice. Przygotowano szereg atrakcji: gry i zabawy na świeżym powietrzu, tańce i pląsy harcerskie, rozgrywki sportowe, bieg patrolowy na sprawności zuchowe, malowanie twarzy, pokaz sprzętu i umundurowania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, piknik harcerski z poczęstunkiem. Dopisała nam piękna pogoda, a uśmiech dzieci był świadectwem udanej zabawy.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka