Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

Związek Harcerstwa Polskiego i Partnerzy WOŚP

"Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków"

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wraz z 86 wolontariuszami grać będzie
i kwestować od godziny 6:00 do 19:30 w dniu 14.01.2018 r. na terenie Powiatu Głubczyckiego
ze Sztabem  Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Nr Sztabu 3836
                                                                  
 Blok imprez i propozycje programowe przygotowane przez
Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Przedszkola

 instytucje, zakłady pracy, firmy prywatne, jednostki OSP
przed Ratuszem i w Sali pod Aniołem

[zobacz plakat]

[zobacz sztab]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka