Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

20 grudnia 2017 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W dniach 1-2 listopada 1918 roku przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na ziemiach polskich spotkali się na zjeździe, podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku ZHP obchodzić będzie swoje 100-lecie.

Kluczowym wydarzeniem będzie Zlot ZHP Gdańsk 2018, w którym udział weźmie ponad 15 000 osób. Obchody 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego to nie tylko zlot, ale również wiele innych wydarzeń organizowanych przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. W zlocie udział weźmie 20-osobowa grupa harcerek i harcerzy z naszego hufca.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

statystyka