Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

14 stycznia 2018 roku Komenda Hufca ZHP Głubczyce zagra razem z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY wspólnie ze sztabem Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy prosimy o zgłoszenie się do dnia 10.11.2017 r. Aby zarejestrować wolontariusza należy dostarczyć mailowo bądź osobiście dane kontaktowe:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Pesel,
  3. Dokładny adres zamieszkania,
  4. Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
  5. Nr telefonu komórkowego,
  6. E-mail,
  7. Nazwa placówki (gdzie się uczysz lub pracujesz),
  8. Dokładny adres placówki.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ! 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka