Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

 

W dniu 04.09.2017r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach brała udział w obchodach 78. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana.          

Uroczystość rozpoczęła  się Apelem  przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach. Hołd poległym za naszą Ojczyznę oddały związki kombatanckie, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych, lokalnej prasy i telewizji. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Poczty Sztandarowe, harcerze, młodzież szkolna, przedszkolaki oraz mieszkańcy Głubczyc. Po apelu głos zabrała Pani Amelia Mamczar, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Członek Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem przed pomnikiem wieńców i kwiatów przez wszystkie obecne delegacje, oddając hołd poległym na frontach II Wojny Światowej. Obchody tej rocznicy były dla wszystkich zgromadzonych  doskonałą lekcją historii.

Dh. Agnieszka Górska

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka