Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W połowie sierpnia zakończyła się Nieobozowa Akcja Letnia - półkolonia w Stanicy – Schronisku w Ściborzycach Małych. Cała akcja podzielona została na dwa turnusy, w których łącznie udział wzięło ponad 70 osób, w tym harcerze, harcerskie młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z gminy Głubczyce. Półkolonie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach przy współpracy z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Zarządem Miejsko-Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głubczyce, Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Głubczycach oraz 10 Opolską Brygada Logistyczną. Z wizytacją na naszą półkolonie przybył Starosta głubczycki Pan Józef Kozina, członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa na czele z Burmistrzem Głubczyc, a zarazem Przewodniczącym RPH Panem Adamem Krupa, przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalne media i telewizja.

Uczestnicy półkolonii brali udział w wycieczkach krajoznawczych na terenie województwa opolskiego, a po powrocie na Stanicę uczestniczyli w zajęciach z udziałem Staży Pożarnej. Dzięki zaprzyjaźnionym jednostką OSP każdego dnia możliwe było zapoznanie uczestników z zasadami działania sprzętu pożarniczego oraz z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także przeprowadzenie ćwiczeń bojowych i zawodów sportowo-pożarniczych. Zmęczeni po całym dniu harcerze i przyszli strażacy spędzali czas na wspólnych zabawach i biesiadowaniu przy ognisku. Dzięki zapewnionym atrakcjom cały wypoczynek okazał się sukcesem i wszyscy uczestnicy wrócili zmęczeni ale szczęśliwi do swoich domów.

W tym miejscu pragniemy podziękować Komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP gminy Głubczyce Panu kpt. Mateuszowi Szymuś za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, wszystkim sponsorom, a przede wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Lisięcic, Zawiszyc, Zubrzyc, Zopowy, Równego i Grobnik oraz całej kadrze instruktorskiej. To właśnie dzięki nim dzieci i młodzież z gminy Głubczyce mogła aktywnie i bezpiecznie spędzić wakacje.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka