Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 20.05.2017 r. 100-osobowa delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w obchodach 96. Rocznicy III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny. III Powstanie Śląskie było ostatnim większym zrywem ludności śląskiej, które zakończyło się wielkim politycznym sukcesem, za którym stali nie tylko żołnierze, ale i zwykła ludność cywilna.

Gminę Głubczyce na uroczystych obchodach reprezentowali Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn oraz grupa zuchów i harcerzy z powiatu głubczyckiego. Zuchy z Kietrza wykonały piosenki powstańcze,  za co otrzymały gromkie brawa.

Uroczystości rozpoczęły się od apelu pamięci i salwy honorowej, po której uczestnicy złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Powstańczego. W uroczystościach wzięli udział także kombatanci z całego województwa opolskiego, władze samorządowe województwa i służby mundurowe.

Po uroczystościach harcerze i zuchy z powiatu głubczyckiego odwiedzili grób patrona naszego hufca ks. Biskupa Antoniego Adamiuka, gdzie zaciągnięto wartę honorową oraz Pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i znicze.

Uczestnictwo w tak ważnych dla Śląska Opolskiego wydarzeniach potęguje w nas patriotyzm. Ważne jest pielęgnowanie i rozszerzanie pamięci o Powstańcach Śląskich, bo dziś zbyt mało pamiętamy o tych, którzy walczyli by być u siebie, którzy tworzyli historię tej ziemi.

dh Anna Mazur

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka