Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 8.05.2017 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach upamiętniła uroczystym apelem 72 Rocznicę Zwycięstwa nad Niemieckim Faszyzmem i 98 Rocznicę Powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. 8 maja 1945r. III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitulację, która zakończyła trwającą od 1 września 1939r. 6-letnią wojnę w Europie. Wojnę, która była największym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym ukazującym mroczną stronę ludzkiej natury.

O godzinie 12:00 przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Związków Kombatanckich, gromad zuchowych i drużyn harcerskich wraz z instruktorami oraz mieszkańców Głubczyc.

Po apelu głos zabrała Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Członek Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pani Amelia Mamczar, a montaż słowno-muzyczny wykonała drużyna harcerska „Iskra” z Zespołu Szkół w Lisięcicach. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach upamiętniając poległych na frontach II Wojny Światowej.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka