Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 17.03.2017r. w Łambinowicach upamiętniono 72 rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf - jednego z największych niemieckich obozów jenieckich z czasów II wojny światowej. Główna część obchodów z udziałem przedstawicieli władz  państwowych, samorządowych, służb mundurowych i środowisk kombatanckich odbyła się przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych na Cmentarzu Jeńców Radzieckich w Łambinowicach. Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach podczas uroczystości reprezentowała drużyna harcerska „ISKRA” z Zespołu Szkół w Lisięcicach.     

Tegoroczne obchody rocznicowe rozpoczęły się od wystąpienia Jarosława Furgały - jeńca i żołnierza września 1939 r oraz Ann Begg, córki brytyjskiego jeńca Stalagu 344 Lamsdorf. Następnie głos zabrała Dyrektor Muzeum Pani dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Konsul generalny Stanów Zjednoczonych Walter Braunohler oraz dyrektor biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michał Góras po swoich przemówieniach otrzymali z rąk naszych harcerek pamiątkową lilijkę i herb Głubczyc.   

Po wspólnej międzywyznaniowej modlitwie i Apelu Pamięci oddano salwę honorową, po której zebrani goście przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych złożyli kwiaty
i zapalili znicze.

Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie Muzeum w Łambinowicach, gdzie zaprezentowano najnowszą książkę dr Anny Wickiewicz pt. Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf poświęconą jednej z najliczniejszych grup jeńców Lamsdorf.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka