Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

 

W dniu 14.02.2017 r. w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach o godzinie 12:00 odbyło się zaciągnięcie warty honorowej przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach z okazji 75. Rocznicy Powstania Armii Krajowej. Harcerze wraz z przedstawicielami władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy Armii Krajowej.

75 lat temu wydano rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Armia Krajowa jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko. Armia Krajowa to dziś nie tylko symbol walki o wolną i niepodległą Polskę, ale i symbol najwyższych wartości takich jak męstwo, honor i odwaga.

Cześć ich Pamięci!


 Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
 przeprasza za naruszenie praw autorskich w związku z niepełną publikacją otrzymanego plakatu.
 By uniknąć dalszych nieporozumień grafika będącą przyczyną sporu została usunięta.
Wszyscy Kochamy Polskę.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka