Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

Już po raz XXXIII Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach pragnie zaprosić wszystkie zuchy, harcerki, harcerzy, młodzież niezrzeszona w ZHP, instruktorów i nauczycieli na Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem”. Zbiórka patroli i rozpoczęcie Rajdu 07.10.2016r. o godz. 9:30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach.

Trasa Rajdu:
Piątek (07.10.2016):

Równe – Dobieszów – Bursztet – Pietrowice

Sobota (08.10.2016):

Pietrowice – Braciszów – Ciermięcice (wzdłuż granicy)

Zobacz regulamin rajdu,
a także wzór karty zgłoszeniowej.

W czwartek 22.09.2016 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głubczycach odbędzie się uroczyste PODSUMOWANIE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2016. W tym dniu obchodzimy również HARCERSKI START – Rozpoczęcie nowego roku harcerskiej przygody.
Z tego miejsca pragniemy serdecznie zaprosić wszystkie zuchy, harcerki, harcerzy, instruktorów
oraz młodzież niezrzeszona na wspólne spotkanie w Urzędzie.

W dniu 16.09.2016r. zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające 77. Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka, w których uczestniczyła Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.

Obchody rozpoczęły się przed Pomnikiem Sybiraków i „Kamieniem Pamięci” na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach od uroczystego Apelu z udziałem władz samorządowych, związków kombatanckich, przedstawicieli organizacji społecznych, partii politycznych, lokalnej prasy i telewizji, dyrektorów szkół i przedszkoli, Pocztów Sztandarowych oraz zuchów, harcerzy, młodzieży szkolnej i przedszkolaków. Po apelu głos zabrał Prezes Oddziału Głubczyckiego Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Pan Edward Wołoszyn, który swoim przemówieniem zachęcał do podtrzymania pamięci o Kresowiakach i rodakach deportowanych w głąb Syberii. Następnie wspólnie z Kapelanem Kresowiaków, Księdzem Adamem Szubka odmówiono modlitwę za poległych. Na zakończenie uroczystości odbył się montaż słowno-muzyczny, po którym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd bohaterom września 39 roku.

Data 17 września jest jedną z najtragiczniejszych w dziejach Narodu Polskiego, gdzie polscy żołnierze walczyli z zachodnim najeźdźcą, a od wschodu Armia Czerwona zadała kolejny cios. Data ta powinna być ciągle obecna w naszej świadomości i pamięci o polskich żołnierzach stających w nierównej walce z miażdżącymi siłami najeźdźców.

W dniu 01.09.2016r. przypada 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej i Dzień Weterana.
 Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach zaprasza zuchy, harcerki, harcerzy, instruktorów, delegacje szkolne oraz młodzież niezrzeszoną na godz. 10:30 przed Pomnik Czynu Zbrojnego w Głubczycach na uroczysty Apel.


14.08.2016r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach była organizatorem harcerskiego pikniku kolejowego „ŚCITOR 2016”  w Ściborzycach Małych. Piknik odbył się na nieczynnej już stacji kolejowej, a główną atrakcją wśród małych gości, był przejazd drezyną spalinową.

Na tegorocznym pikniku kolejowym wśród zaproszonych gości byli: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Ciechanowski i Pan Edward Wołoszyn, Przedstawiciel Rady Powiatu Pan Bogdan Kulik oraz sołtysi z okolicznych wiosek. Zakład Linii Kolejowych w Opolu reprezentowany był przez Zastępcę Dyrektora Linii Kolejowych w Opolu Pana Zbigniewa Makowskiego oraz Panią Barbarę Matejko, która przywiozła nam materiały promocyjno-informacyjno na temat bezpiecznego przejazdu. Na pikniku gościł również Pan Piotr Krywult, emerytowany już Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

Dyrektor ZLK Pan Tomasz Graczykowski oraz Zastępca Dyrektora ZLK Pan Zbigniew Makowski za pomoc w uporządkowaniu odcinka linii torów i długoletnią współpracę z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach otrzymali statuetkę „Dar Serca”. Odznaczenie wręczył członek Rady Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach Pana Adama Buchaniec.

Piknik kolejowy „ŚCITOR 2016” zgromadził około 200 osób, głównie mieszkańców Ściborzyc Małych, Pomorzowic, Klisina, Pomorzowiczek i Tarnkowej. Uczestnicy pikniku mieli możliwość spotkania się ze współczesnymi i emerytowanymi już kolejarzami, wśród których był Pan Piotr Kopczyk, Miłośnik Linii Kolejowych, a zarazem Ostatni Zawiadowca na stacji Głubczyce. Czas na świeżym powietrzu umilał nam zespół muzyczny „Muzozaury” z Głubczyc. Patronat medialny nad całą imprezą objęła lokalna prasa i telewizja.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowani byli w pomoc przy przygotowaniu tegorocznego pikniku kolejowego. Szczególne podziękowania należą się  Zakładowi Linii Kolejowych w Opolu za pomoc w uporządkowaniu odcinka torów, a także Panu Henrykowi Remisz i jego małżonce za udostępnienie i prowadzenie drezyny.

Książka

Logowanie

Rozkazy KH ZHP Głubczyce

Linki

 

 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach © 2003

statystyka