Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 25.06.2015r. harcerze Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyli w obchodach 16 rocznicy istnienia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. Odbyło się oficjalne złożenie meldunku płk Adamowi Słodczykowi Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz przegląd pododdziałów, po którym Poczet Flagowy podniósł flagę państwowa na maszt, a Orkiestra Wojskowa z Żagania zagrała hymn państwowy.  Wśród zaproszonych gości znajdował się Szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, były dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Przyjaciel Harcerzy Głubczyc płk Jacek Mroczek, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych województwa opolskiego, weterani ze stowarzyszeń i związków kombatanckich, dowódcy jednostek wojskowych, służby mundurowe oraz delegacje z organizacji pozarządowych. Podczas obchodów zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia i medale. Burmistrz Głubczyc Adam Krupa oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach Kazimierz Naumczyk złożyli na ręce płk. Adama Słodczyka Statuetkę Przyjaciół Harcerstwa. Po wręczeniu nagród i przemówieniach uczestników zaproszono na poczęstunek na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnej wojskowej grochówki oraz do zwiedzania przygotowanych stanowisk, gdzie młodzież harcerska mogła zapoznać się ze współczesnym uzbrojeniem, umundurowaniem oraz wyposażeniem żołnierza. Dzięki Stowarzyszeniu 10 Pułku Piechoty z Łowicza nowoczesny sprzęt można było porównać z wyposażeniem historycznym. Chętni mogli spotkać się również z weteranami misji wojskowych oraz odwiedzić Salę Tradycji.

W dniu 17.06.2015r. odbył się Rajd Rowerowy. Młodzież harcerska wspólnie z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 2 w Głubczycach wyruszyła z Głubczyc do Opawic szlakiem Osiedlonych  z Kresów Wschodnich. W Rajdzie udział wzięło 35 osób. Podczas przejazdu przez poszczególne miejscowości uczestnicy nie tylko podziwiali przepiękne krajobrazy, ale także mieli okazje poznać ciekawe historie dotyczące mijanych miejsc. Po dotarciu do celu na rowerzystów czekał mały poczęstunek. Serdecznie dziękujemy całej naszej kadrze instruktorskiej, nauczycielom, przyjaciołom i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniach i organizacji Rajdu rowerowego.

W dniu 13.06.2015r. w Ratuszu w „Sali pod Aniołem”  miało miejsce spotkanie z okazji 70 rocznicy przyjazdu I transportu wysiedlonych z kresów wschodnich do Głubczyc podczas którego dr Arkadiusz Szymczyk przedstawił prezentację dotyczącą tego wydarzenia. W dalszej części spotkania prof. Stanisław Nicieja prezentując 6 tom „Kresowej Atlantydy” zabrał uczestników w literacką wyprawę do miasteczek kresowych. Na zakończenie Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa Adam Krupa za długoletnią współpracę wręczył Profesorowi statuetkę 100 – lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Następnego dnia o godzinie 11.00 miała miejsce uroczysta Msza św. w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach, po której harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Pan Edward Wołoszyn oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk złożyli kwiaty pod tablicą kresowiaka ks. biskupa Antoniego Adamiuka oraz pod  „Kamieniem Pamięci” na cmentarzu komunalnym w Głubczycach.

W dniach od 12.06 do 14.06.2015r. w Stanicy w Ściborzycach Małych odbył się biwak szkoleniowo – wypoczynkowy  o tematyce nawiązującej do spotkania pokoleń dotyczącej 70 rocznicy przyjazdu I transportu wysiedlonych z kresów wschodnich do Głubczyc. Na biwaku młodzież miała możliwość poznać historie z życia wysiedleńców. Biwak zakończyła się wspólnym ogniskiem.


W dniu 09.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Pietrowicach odbył się Rajd Zuchowy „ZUCHOLANDIA 2015”, organizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Szkołę Podstawową w Pietrowicach. Jak co roku w Zucholandii udział wzięły służby mundurowe na czele z  Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,  Śląskim Oddziałem Straży Granicznej oraz 10 Opolską Brygadą Logistyczną, które zapewniły wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Dzieci w czasie spotkania miały okazję przekonać się jak naprawdę funkcjonują służby mundurowe, na czym polega ich praca i zobaczyć jak wygląda sprzęt i umundurowanie poszczególnych jednostek. Swoją obecnością w tym dniu, zaszczycili nas Burmistrz Głubczyc Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach Kazimierz Naumczyk, ksiądz Krzysztof Wójtowicz Proboszcz Parafii Braciszów, Komendant Powiatowej Policji w Głubczycach insp. Joanna Paruszewska, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Głubczycach mł. kpt. inż. Mateusz Szymuś, st. szer. Michał Kaczmarek, st. szer. Krzysztof Król z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, st. chor. sztab. Tadeusz Pruchniewski, chor. sztab. Piotr Łodziński z Placówki Straży Granicznej w Opolu którzy po uroczystym apelu dokonali oficjalnego otwarcia Rajdu Zuchowego „ZUCHOLANDIA 2015”. Uczestnicy rajdu po pokazach przygotowanych przez poszczególne jednostki wzięli udział w licznych konkursach, grach i zabawach przygotowanych przez instruktorów i starszych harcerzy. Było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek, a na zakończenie rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy plakat związany ze służbami mundurowymi. Dziękujemy serdecznie nauczycielom, przyjaciołom, całej naszej kadrze instruktorskiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania rajdu Zuchowego i już dziś zapraszamy na kolejną edycję „ZUCHOLANDII”.

W dniu 29.05.15r. w Opolu Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Głubczycach wzięła udział w debacie podsumowującej debaty lokalne w ramach projektu Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania w zakresie współpracy transgranicznej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Debata rozpoczęła się wręczeniem laski skautowskiej Pani Barbarze Kamińskiej, zastępcy marszałka woj. opolskiego, a następnie prezentacją dobrych praktyk i wniosków z debat lokalnych. Następnie przeprowadzono dyskusję panelową ekspertów „Europejska Opolszczyzna – szanse i wyzwania” m. In.: Czy Opolszczyzna jest Europejska? Jakie pozytywne aspekty przyniosła współpraca Opolszczyzny z partnerami z państw zagranicznych? oraz dyskusję w panelach tematycznych: wymiar ekonomiczny współpracy międzynarodowej – współpraca gospodarcza, fundusze unijne; wymiar społeczny współpracy międzynarodowej (świadomość obywatelska, tożsamość europejska, wzmacnianie kapitału społecznego); wymiar edukacyjny współpracy międzynarodowej i europejska współpraca młodzieżowa; wymiar samorządowy współpracy międzynarodowej – współpraca przygraniczna i współpraca międzyregionalna Województwa Opolskiego. Dyskusja zakończyła się podsumowaniem pracy w panelach tematycznych oraz dyskusją plenarną.

Książka

Logowanie

Rozkazy KH ZHP Głubczyce

Linki

 

 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach © 2003

statystyka