Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach organizuje od 01.02 do 12.02.2016 r. HARCERSKĄ AKCJĘ ZIMOWĄ 2016. Sztab Akcji Zimowej mieścić się będzie w Ratuszu Miejskim w Sali pod Aniołem. Wszystkim uczestnikom zapewniamy drugie śniadanie, opiekę instruktorską. W programie przewidziano zawody sportowe, basen gry, konkursy, spotkania, projekcje filmów i bajek, rajdy terenowe oraz wycieczki krajoznawcze, a także zajęcia teatralne, podróżnicze i muzyczne Organizujemy również wyjazdy na lodowisko do Pszowa połączone z wycieczką krajoznawczą. Oprócz wyżej wymienionego programu posiadamy również ciekawą propozycję gier i zabaw związanych ze sportami zimowymi, które realizowane będą podczas trwania ferii zimowych w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
DO WSPÓLNEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY
 PODCZAS NADCHODZĄCYCH FERII ZIMOWYCH

Zobacz Szczegółowy Program Akcji Zimowej 2016

W dniach 11-12.12.2015 r. na bazie Zespołu Szkół w Lisięcicach odbyły się HUFCOWE MIKOŁAJKI. Uczestnikami biwaku byli harcerze z Lisięcic, Pietrowic oraz trzech głubczyckich drużyn. Od samego przyjazdu wszystkim dopisywał dobry humor. W oczekiwaniu na przybycie Świętego Mikołaja młodzież umilała sobie czas na grach i zabawach. Późnym wieczorem harcerze doczekali się w końcu na przybycie Mikołaja, który rozdał wszystkim słodkie upominki. Na zakończenie pierwszego dnia biwaku na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia programowe. Następnego dnia po śniadaniu miał miejsce poranny apel będący oficjalnym zakończeniem całego biwaku. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do swoich domów. W tegorocznych Hufcowych Mikołajkach brało udział ponad 80 harcerzy i harcerek z gminy Głubczyce.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa serdeczne podziękowanie dyrekcji Zespołu Szkół w Lisięcicach, obsłudze oraz instruktorom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Hufcowych Mikołajek 2015.

[zobacz zdjęcia]

W dniu 26.11.2015 r. odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach. Organizatorami konkursu byli: Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Miejski Ośrodek Kultury i Rada Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach. Celem konkursu jest propagowanie piękna poezji, wymiana doświadczeń i upowszechnianie kultury słowa i sztuki recytacji. W konkursie wzięło udział 46 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież recytowała jeden wiersz
o tematyce patriotycznej i jeden o tematyce dowolnej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W skład Jury wchodzili:

Przewodnicząca:  phm. Grażyna Olszewska – Liczkowska
                                phm. Urszula Wojciechowska
                                phm. Jan Wojnarski
                                Pani   Barbara Starczewska

Konkurs był podzielony na cztery kategorie wiekowe:

W kategorii I zwycięzcami zostali:
I    Miejsce Martyna Szkleniarz, ZS Lisięcice, opiekun Urszula Wojciechowska
II   Miejsce Julia Żełudkowska, ZS Lisięcice, opiekun Urszula Wojciechowska
III  Miejsce Oliwia Stachowicz, ZSP Nowa Cerekwia, opiekun Grażyna Olszewska-Liczkowska
IV  Miejsce Łukasz Kleszczyński, SP Włodzienin, opiekun Krystyna Walaszczyk
IV  Miejsce Jakub Babiniec, ZSP Nowa Cerekwia, opiekun Grażyna Olszewska-Liczkowska
V   Miejsce Karol Dobrowolski, SP nr 2 Głubczyce, opiekun Aneta Waliduda
V   Miejsce Kacper Orłowski, SP nr 2 Głubczyce, opiekun Barbara Wojciechowska
Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Pasoń, ZSP Baborów, opiekun Lidia Wrzos
Oliwier Wolny, SP nr 1 Głubczyce, opiekun Bernadeta Nędza – Jung

W kategorii II zwycięzcami zostali:
I    Miejsce Kamila Katolik, ZSP Kietrz, opiekun Jolanta Wojnarska
II   Miejsce Anita Juzwiszyn, SP nr 1 Głubczyce, opiekun Damian Dobrowolski
III  Miejsce Agata Pyrczak, MOK Głubczyce, opiekun  Waldemar Lankauf
IV Miejsce Martyna Purszke, ZS Lisięcice, opiekun Gabriela Surma
V   Miejsce Magdalena Wabnic, ZS Pietrowice, opiekun Barbara Starczewska
V   Miejsce Aleksandra Wal, ZSP Nowa Cerekwia, opiekun Bożena Lechoszest
Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Kuś, ZSP Nowa Cerekwia, opiekun Bożena Lechoszest
Dominika Zagwocka, SP nr 2 Głubczyce, opiekun Alicja Dobrowolska

W kategorii III zwycięzcami zostali:
I    Miejsce Zuzanna Wieczosek, ZGS Branice, opiekun Urszula Sipel - Wiecha
II   Miejsce Anna Ratuś, Publiczne Gimnazjum Baborów, opiekun Iwona Nowak
III  Miejsce Liwia Wieczorek, Gimnazjum nr 1 Głubczyce, opiekun Marzena Stadnik
IV  Miejsce Faustyna Kalisz, ZS Lisięcice, opiekun Krystyna Humeniuk
IV  Miejsce Julia Fuchs, ZS Lisięcice, opiekun Krystyna Humeniuk
V   Miejsce Katarzyna Kopera, ZS Pietrowice, opiekun Izabela Rostowska
V   Miejsce Emilia Kiszczyk, Gimnazjum nr 1 Głubczyce, opiekun Anna Mazur
Wyróżnienia otrzymali:
Emilia Gużda, ZS Lisięcice, opiekun Izabela Rostowska
Patrycja Urbańska, SOSW Głubczyce, opiekun Elżbieta Szumska

W kategorii IV zwycięzcami zostali:
II   Miejsce Kamil Kuźmierczak, ZSM Głubczyce, opiekun Maria Farasiewicz
III  Miejsce Renata Baran, ZSM Głubczyce, opiekun Maria Farasiewicz
IV  Miejsce Katarzyna Baran, ZSM Głubczyce, opiekun Maria Farasiewicz
Wyróżnienie otrzymała:
Patrycja Cisaruk, ZSM Głubczyce, opiekun Maria Farasiewicz

Wszystkim uczestnikom i sponsorom Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa podziękowania i zaprasza na kolejne „Strofy o Ojczyźnie”.

[zobacz zdjęcia]

W dniu 10 listopada 2015 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Zlotu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli harcerze i kadra instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego, związki kombatanckie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko, lokalne władze samorządowe: Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Głubczyckim Panem Józefem Kozina, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Krzaczkowski zradnymi, gospodarz uroczystości Burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Kazimierz Naumczyk z radnymi, Burmistrz Baborowa Pani Elżbieta Kielska, Burmistrz Kietrza Pan Krzysztof Łobos, Wójt Branic Pan Sebastian Baca. W zlocie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: Pan ppłk Janusz Wesołowski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, Pan ppłk Piotr Matykiewicz dowódca batalionu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Pan mjr Dariusz Chądziński szef sekcji wychowawczej 10 BLog,Pan ppor. Przemysław Pawelski dowódcakampanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Pan mjr SG Tomasz Muszyński z Pocztem Sztandarowym i asystą, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto uroczystość uświetniła obecność dyrekcji, pocztów sztandarowych i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli zakładów pracy oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.Wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowej mowy Starosty Głubczyckiego Pana Jóżefa Kozina. Zlot był okazją do zaprezentowania środowisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyce, Kietrza, Baborowa i Branic.

Była to swoista lekcja wychowania patriotycznego. Spotkanie było nie tylko czasem wspomnień, ale też okazją do podsumowania minionych lat i działalności Komendy Hufca ZHP. Była to również możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną hufcowi. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała „Statuetkę Dar Serca” Panu Januszowi Wesołowskiemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu, Panu ppłk Piotrowi Matykiewicz Dowódcy Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Pani Alicji Szuba Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie z okazji JUBILEUSZU 70 – LECIA SZKOŁY. Statuetka jest wyrazem podziękowania i wdzięczności za długoletnią współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP. Burmistrz Głubczyc przyznał RYNGRAF RATUSZ Panu mjr Dariuszowi Chądzińskiemuszefowi sekcji wychowawczej 10 BLog za długoletnią współpracę pomiędzy 10 Opolską Brygadą Logistyczną a Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczystość zlotu uświetniła salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod dowództwem Pana ppor. Przemysława Pawelskiego oraz orkiestra dęta. Apel Poległych z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości odczytał Pan mjr Dariusz Chądziński. Następnie udano się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez chóry oraz młodzież szkolną i harcerzy pod przewodnictwem Pana Józefa Kaniowskiego, którzy wystąpili z programem artystycznym, podczas którego recytowano wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne. Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń w „Klubie  na Skrzyżowaniu”.

W dniu 11 listopada 2015 roku o godz. 11.00 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Głubczycach. Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego oddano hołd poległym bohaterom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy. W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciele związków kombatanckich, dyrekcja i młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji oraz mieszkańcy Głubczyc. Na zakończenie delegacje uroczyście złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Czynu Zbrojnego.


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa serdeczne podziękowania wszystkim harcerzom, instruktorom, władzom samorządowym, związkom kombatanckim, dyrekcji i uczniom szkół Powiatu Głubczyckiego, służbom mundurowym  oraz mieszkańcom Głubczyc za pomoc i udział w zlocie.

[zobacz zdjęcia 1] 

[zobacz zdjęcia 2]

Dzień Wszystkich Świętych jest dniem refleksji i okazją do wspomnień tych, których nie ma już wśród nas. W tym dniu pamiętajmy, o tych co od nas odeszli i zapalmy znicze na grobach naszych bliskich, przyjaciół, a także bohaterów, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Zapraszamy Drużyny Harcerskie także do zapalenia symbolicznego znicza oraz porządkowania grobów opuszczonych, grobów tych, o których już nikt nie pamięta.

Czuwaj!

Książka

Logowanie

Rozkazy KH ZHP Głubczyce

Linki

 

 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach © 2003

statystyka