Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player


Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Głubczycach serdecznie zaprasza Instruktorów, gromady zuchowe i drużyny harcerskie na Rajd zuchowy "Zucholandia", który odbędzie się 09.06.2015r. o godz. 10.00 w Pietrowicach. Wyjazd uczestników 09.06.2015r. o godz. 9.00 sprzed Szkoły Podstawowej nr 1. W czasie rajdu zuchy zostaną wtajemniczone w pracę i funkcjonowanie służb mundurowych. Zobaczą sprzęt i umundurowanie żołnierskie, strażackie i policyjne. Odbędzie się konkurs na najciekawszy plakat związany ze służbami mundurowymi, które gromady przywiozą ze sobą. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz program rajdu.


W dniu 12.05.2015r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyła się debata pod hasłem "Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania dla współpracy międzynarodowej w regionie". Organizatorami debaty była Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego i Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy na czele z Zastępcą Burmistrza Głubczyc Panem Kazimierzem Bedryj oraz Sekretarzem Powiatu Panem Tadeuszem Schmidt, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu głubczyckiego, Kierownik biura LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" Pani Adrianna Dziaczyszyn, Instruktorzy Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Tematyka debaty dotyczyła obecnej współpracy zagranicznej samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz perspektywy jej rozwoju, procesu demokratyzacji, czyli budowy społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym i międzynarodowym, lokalnych korzyści i wyzwań w dobie członkostwa w Unii Europejskiej, a także działań województwa opolskiego w kwestii współpracy międzyregionalnej. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa serdeczne podziękowania Małgorzacie Lenartowicz, rzecznik prasowej Chorągwi Opolskiej ZHP, władzom samorządowym powiatu i gminy, Dyrekcji Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głubczyce, Instruktorom Komendy ZHP Głubczyce i wszystkim pozostałym gościom za przybycie i aktywny udział w debacie.

W dniu 08.05.2015r. w ramach "Dni Otwartych Funduszy Unijnych" Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wraz z harcerzami, instruktorami, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną uczestniczyła w Międzynarodowym Rajdzie Rowerowym "Szlakiem Funduszy Unijnych". Po uroczystym apelu, peleton wyruszył trasą Głubczyce-Gadzowice-Rusin, poprzez malownicze trasy Ziemi Głubczyckiej do zaprzyjaźnionego Rusina.  Na miejsce docelowe przybyły władze samorządowe Głubczyc i Rusina, zostały złożone kwiaty przed pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II, na pograniczu polsko-czeskim, zorganizowano ognisko przygotowane przez starszych harcerzy, na koniec spotkania wszyscy otrzymali pamiątkowy znaczek. Rajd zakończył się przed Ratuszem Miejskim. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólne włączenie się do tego przedsięwzięcia, szczególne podziękowania kierujemy do władz samorządowych, młodzieży, nauczycieli, harcerzy i instruktorów, dzięki którym udał się ten rajd. Kolejna edycja rajdu rowerowego już niebawem.

W dniu 08.05.2015r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach była organizatorem uroczystego apelu z okazji 70 rocznicy Zwycięstwa nad Niemieckim Faszyzmem i 96 Rocznicy Powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Z tej okazji odbył się uroczysty apel i montaż słowno - muzyczny przed Pomnikiem Czyny Zbrojnego w Głubczycach z udziałem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. Władze samorządowe, Związki Kombatanckie, młodzież szkolna i harcerze złożyli kwiaty. Po zakończeniu uroczystości władze samorządowe spotkały się z kombatantami i harcerzami w Szkole Podstawowej nr 2 na poczęstunku.W dniu 03.05.2015r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, władze samorządowe, poczty sztandarowe szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Związków Kombatanckich, drużyny harcerskie i gromady zuchowe wraz z instruktorami oraz mieszkańcy Głubczyc zgromadzili się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach, w ramach obchodów 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na Mszę Świętą do kościoła p.w. Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy Świętej odbył się uroczysty apel przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach,  w trakcie którego delegacje złożyły kwiaty. Po apelu odbył się montaż słowno – muzyczny w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach.

 

Książka

Logowanie

Rozkazy KH ZHP Głubczyce

Linki

 

 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach © 2003

statystyka