Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

Get Adobe Flash player

W dniu 10 listopada 2015 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Zlotu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli harcerze i kadra instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego, związki kombatanckie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko, lokalne władze samorządowe: Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Głubczyckim Panem Józefem Kozina, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Krzaczkowski zradnymi, gospodarz uroczystości Burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Kazimierz Naumczyk z radnymi, Burmistrz Baborowa Pani Elżbieta Kielska, Burmistrz Kietrza Pan Krzysztof Łobos, Wójt Branic Pan Sebastian Baca. W zlocie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: Pan ppłk Janusz Wesołowski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, Pan ppłk Piotr Matykiewicz dowódca batalionu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Pan mjr Dariusz Chądziński szef sekcji wychowawczej 10 BLog,Pan ppor. Przemysław Pawelski dowódcakampanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Pan mjr SG Tomasz Muszyński z Pocztem Sztandarowym i asystą, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto uroczystość uświetniła obecność dyrekcji, pocztów sztandarowych i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli zakładów pracy oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.Wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowej mowy Starosty Głubczyckiego Pana Jóżefa Kozina. Zlot był okazją do zaprezentowania środowisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyce, Kietrza, Baborowa i Branic.

Była to swoista lekcja wychowania patriotycznego. Spotkanie było nie tylko czasem wspomnień, ale też okazją do podsumowania minionych lat i działalności Komendy Hufca ZHP. Była to również możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną hufcowi. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała „Statuetkę Dar Serca” Panu Januszowi Wesołowskiemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu, Panu ppłk Piotrowi Matykiewicz Dowódcy Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Pani Alicji Szuba Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie z okazji JUBILEUSZU 70 – LECIA SZKOŁY. Statuetka jest wyrazem podziękowania i wdzięczności za długoletnią współpracę i pomoc okazaną Komendzie Hufca ZHP. Burmistrz Głubczyc przyznał RYNGRAF RATUSZ Panu mjr Dariuszowi Chądzińskiemuszefowi sekcji wychowawczej 10 BLog za długoletnią współpracę pomiędzy 10 Opolską Brygadą Logistyczną a Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczystość zlotu uświetniła salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod dowództwem Pana ppor. Przemysława Pawelskiego oraz orkiestra dęta. Apel Poległych z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości odczytał Pan mjr Dariusz Chądziński. Następnie udano się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez chóry oraz młodzież szkolną i harcerzy pod przewodnictwem Pana Józefa Kaniowskiego, którzy wystąpili z programem artystycznym, podczas którego recytowano wiersze i śpiewano pieśni patriotyczne. Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń w „Klubie  na Skrzyżowaniu”.

W dniu 11 listopada 2015 roku o godz. 11.00 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Głubczycach. Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego oddano hołd poległym bohaterom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy. W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciele związków kombatanckich, dyrekcja i młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji oraz mieszkańcy Głubczyc. Na zakończenie delegacje uroczyście złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Czynu Zbrojnego.


Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach składa serdeczne podziękowania wszystkim harcerzom, instruktorom, władzom samorządowym, związkom kombatanckim, dyrekcji i uczniom szkół Powiatu Głubczyckiego, służbom mundurowym  oraz mieszkańcom Głubczyc za pomoc i udział w zlocie.

Dzień Wszystkich Świętych jest dniem refleksji i okazją do wspomnień tych, których nie ma już wśród nas. W tym dniu pamiętajmy, o tych co od nas odeszli i zapalmy znicze na grobach naszych bliskich, przyjaciół, a także bohaterów, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Zapraszamy Drużyny Harcerskie także do zapalenia symbolicznego znicza oraz porządkowania grobów opuszczonych, grobów tych, o których już nikt nie pamięta.

Czuwaj!

Dnia 15.10.2015 r. harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach zgromadzili się w przeddzień wybrania na papieża Świętego Jana Pawła II, by upamiętnić tę datę. Uroczystość rozpoczęła się w auli widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach koncertem, pod kierownictwem dh. phm. Józefa Kaniowskiego, poświęconym osobie Ojca Świętego. Po montażu słowno – muzycznym zebrani goście, w tym władze samorządowe, instruktorzy, zuchy i harcerze oraz mieszkańcy Głubczyc udali się na plac Św. Jana Pawła II, aby uroczyście uczcić ten dzień i złożyć wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową. Wartę honorową pełnili harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.

Książka

Logowanie

Rozkazy KH ZHP Głubczyce

Linki

 

 

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach © 2003

statystyka